Čist-E-Novice
Na obisku pri Zadrugi Dobrote
Na zas neženo marčevsko jutro smo se Ekologi brez meja podali na obisk v Dravo grad k Zadrugi Dobrote, ki na Koroškem deluje z namenom izvajanja pr ojektov na področju razvoja podeželja in socialnega podjetništva . Mi pa smo skupaj z Zadrugo Dobrote v začetku letošnjega leta za čeli pisati zanimivo zgodbo, zgodbo o projektu Tekstilnica.
Piše: Urša Zgojznik Več
Prvi rezultati akcije Očistimo vode
V sobo to 23. marca 2013, dan po svetovnem dnevu voda, je potekala zaključna pri reditev vseslovenske prostovoljske okoljske akcije Očistimo vode!. Glavni namen je bila predstavitev rezultatov marčevskega kartiranja neoči&sca ron;čenih izpustov v slovenske vodotoke in napoved prihodnjih aktivnosti.
Piše: Jaka Kranjc Več
Rezultati natečaja za logotip projekta Tekstilnica
Nate čaj za logotip projekta Tekstilnica, ki je potekal med 4. in 18. marcem 2 013, je zaključen. Komisija je izmed 37 prispelih predlogov izbrala logot ip, ki po njenem mnenju idejno najboljše predstavlja projekt. Avtor zmagovalne ideje je Luka Mancini.
Piše: Urša Dolinšek Več
Trajnostno ravnanje z gradbenimi odpadki
Gradbeni odpadki so najpogostejši odpadki tudi na divjih odlagališ čih. Skozi leta se je delež le povečeval, saj se na večini čistil nih akcij odstranjuje predvsem komunalne odpadke, za katere ni potrebne meh anizacije. Hkrati se divje odlaganje še ni končalo, zato je toliko bolj pomembno, da se posvetimo izvoru problema. V nadaljevanju tako z vese ljem predstavljamo dva projekta, ki poskušata dvigniti stopnjo recik liranja nekaterih gradbenih odpadkov.
Piše: Jaka Kranjc Več
Dobrodelna spletna dražba Ulovi praholovca uspešno zaključena!
Konec marca smo Ekologi brez meja zaključili svojo prvo spletno dobrodelno dra žbo. Ulovi praholovca smo organizirali za Slovensko društvo hospic in z vašo pomočjo nabrali več kot 300 praholovcev in Hospicu po darili 728 EUR. Ni veliko, je pa iz srca in drugič bo morda še ve č.
Piše: Karmen Wamberger Več
Koledarček
22
APR
Svetovni dan zemlje
kot uradni zaključek meseca čistilnih akcij 2013

24
APR
Izmenjava oblačil v Ljubljani,
med 17.00-19.00h v Waldorfski šoli Ljubljana, Streliška 12 (nov prizidek)
Zanimive povezave
S trajnostnim razvojem nad krizo: 1. del in 2. del
info@ocistimo.si
ocistimo.si ebm.si