Čist-E-Novice

Oslo_Matsentralen1.JPG
Matsentralen - zgodba o banki hrane
V različnih državah poznamo podobne modele redistribucije hrane pomoči potrebnim. V Sloveniji poznamo primere ljudskih kuhinj, razdelilnic pripravljene hrane in živilskih paketov, s katerimi v večini primerov upravljajo humanitarne nevladne organizacije. Ali je prostor za izboljšanje modela z večjo vključitvijo drugih akterjev? Poglejmo si na primeru norveške banke hrane, Matsentralen.
Piše: Albin Keuc Več
pietikainen-201x300.jpg
Evropski parlament nakazal pot v krožno gospodarstvo
Na plenarnem zasedanju 9. junija je Evropski parlament v Starsbourgu potrdil poročilo, ki je nastalo na njihovo lastno pobudo. Poročilo Učinkovita raba virov: prehod v krožno gospodarstvo je Evropski komisiji in Svetu poslalo jasen signal o tem, kakšen Sveženj o krožnem gospodarstvu pričakujejo predstavniki državljanov. Čeprav poročilo ni zavezujoče, nosi močno politično sporočilo: Evropski parlament ponovno opominja komisarja Timmermansa na obljubo, da bo predlagal ambiciozen in celovit sveženj o krožnem gospodarstvu ter poziva Komisijo, naj temu primerno tudi ravna.
Piše: Erika Oblak Več
surovina-oeeo2.jpg
Študijske prakse pri EBM (2015)
Tudi letos pri nas potekajo študijske prakse dijakov in študentov. Spoznavajo delo v nevladnem sektorju in različne okoljevarstvene vsebine, odvisno od želja, zahtev programov in predznanj. V nadaljevanju sledi kratek pregled opravljenega dela, ki je trajalo od dveh tednov do pol leta.
Piše: Jaka Kranjc Več
žlezava_nedotika.JPG
PROTI invazivkam, ZA nas
Smo študentje 2. letnika višješolskega izobraževanja na BC Naklo, smer naravovarstvo. V sklopu študija smo dolžni izvesti praktično izobraževanje in mi smo se odločili naš čas nameniti izobraževanju oz. ozaveščanju o invazivnih tujerodnih vrstah in odstranjevanju le teh. Za odstranjevanje smo se osredotočili predvsem na žlezavo nedotiko.
Pišeta: Anja Žontar in Anja Jakše Več
KoledarčekDohodnina.png
Bombažne vrečke.png
Zanimive povezave
info@ocistimo.si
ocistimo.si ebm.si