Avtor: Katja Sreš, dne 2. february 2021, 15:02

Ne mine mesec, ko ne sodelujemo v javnih konzultacijah in ne podpremo pobud naših kolegov doma in v tujini. Nič drugače ni bilo v letu 2020. Še (enkrat) več! Koronsko leto je zahtevalo drugačen pristop, našo stalno pripravljenost, kreativno zagovorništvo, še bolj izostrene watchdog radarje in skoraj 3 ‘intervencije’ mesečno

Brezplačno pomoč v obliki bolj ambicioznih idej in kritike nesprejemljivih posegov smo kot vsako leto ponudili našim in tujim odločevalcem. Zakopali smo se v Nacionalni energetski in podnebni načrt, v Program porabe Podnebnega sklada in odpadkovne uredbe. Pomagali smo zasnovati prvo slovensko strategijo za zmanjšanje količin odpadne hrane, po prenoveljenm Zakonu o varstvu okolja pa sem nam počasi že kolca. 

Na ravni Evropske unije smo podajali mnenja na različne vidike lani novega Zelenega dogovora, predvsem v delih, ki se tičejo Programa prehoda v krožno gospodarstvo, ambicije o ničelnem onesnaževanju in z njima povezanih podnebnih politik.

Medtem ko smo se na domačem parketu večinoma morali ukvarjati z ohranjanjem zadnjih varovalk okolja v protikoronskih paketih, pa je bilo dogajanje v Evropi precej bolj pestro, daljnosežno in v duhu naše vizije. Med drugimi smo svoj podpis dodali pobudam na temo kemikalij in vpliva plastične embalaže na zdravje, pravičnega pokoronskega okrevanja, trgovanja z odpadki in kemičnega recikliranja. Skupaj z mednarodnimi strokovnjaki smo naslovili problematiko financiranja okolju škodljivih praks in pod drobnogled vzeli neuspešne prostovoljne obljube gospodarstva.  

Mimogrede - v teh nekaj dnevih novega leta je na našo mizo prišlo že šest takšnih intervencij. Izzivov, ki potrebujejo kritično oko, nam tako očitno ne bo zmanjkalo. Še naprej bomo opravljali naše poslanstvo, ki zahteva na stotine ur strokovnega dela letno. Slednje pa nam bo šlo lažje od rok, če nas boste pri tem podprli