Revščina in zavržena hrana - paradoks, ki ga ne bi smelo biti

V teh dneh obeležujemo dan revščine in dan hrane ter se soočamo s paradoksom, da je čedalje več ljudi lačnih in pod pragom revščine, po drugi strani pa ogromno hrane konča v smeteh. V Sloveniji po ocenah letno zavržemo 55 kg hrane na prebivalca, vsak 7. Slovenec pa živi pod pragom revščine. Ekologi brez meja, ki smo se s projektom Ne meč’mo hrane stran!

Ne meč'mo hrane stran!

27. september 2016 - Ekologi brez meja začenjamo z novim projektom na področju zavržene hrane Ne meč’mo hrane stran! Glavni cilj projekta je raziskati stanje in možnosti preprečevanja zavržene hrane v bolnišnicah in domovih za starejše ter osveščati o problematiki zavržene hrane v gospodinjstvih. Količina zavržene hrane se resda znižuje, v letu 2014 je po ocenah znašala 55 kg na prebivalca Slovenije, od tega pa še vedno skoraj polovica zavržene hrane nastane v gospodinjstvih.

Subscribe to sporočilo za javnost