Izziv slovenskim občinam: katera bo prva?

Čeprav pralne plenice staršem na dolgi rok prinašajo prihranke, lahko začetni nakup paketa včasih predstavlja oviro. Številne občine v Veliki Britaniji so zasnovale spodbude, ki staršem pomagajo pri začetnih stroških. Zakaj? Zato, ker ravnanje z odpadnimi plenicami za enkratno uporabo občini predstavlja precejšen strošek.

 

prihranek

 

Zero Waste lokalne skupnosti po Evropi zato intenzivno spodbujajo uporabo pralnih plenic. Za starše pripravljajo dogodke, kjer lahko dobijo informacije o njihovi uporabi, možnostih pranja in drugih spodbudah. V urbanih središčih nastajajo pralnice, kamor lahko oddajo umazane pleničke in dobijo oprane. In lokalne oblasti jim ponujajo pomoč pri nakupu paketa pleničk. Zato se jih v Zero Waste skupnostih odloči uporabljati celo do 60 % staršev.

 

V spodnji tabeli smo ocenili letni strošek odlaganja pralnih plenic v nekaterih slovenskih občinah in prihranek, če bi pralne pleničke uporabljalo 60 % otrok. Del teh prihrankov bi občine lahko namenile spodbudam za uporabo pralnih pleničk in vzpostavljanju lokalnih pralnic. Tako bi namesto obilnega polnjenja odlagališč, pleničke poskrbele za nova, zelena delovna mesta.

 

Občina                                               Ocena letnega stroška odlaganja plenic za enkratno uporabo Prihranek, če bi pralne plenice uporabljalo 60 % otrok
Ljubljana 545.000,00 € 327.000,00 €
Vrhnika 36.000,00 €  21.600,00 € 
Bled 15.000,00 €  9.000,00 € 
Maribor 160.000,00 €  96.000,00 € 
Domžale 68.000,00 €  40.800,00 € 
Kranj 95.000,00 €  57.000,00 € 
Koper 108.000,00 €  64.800,00 € 

 

S spodbudami torej prihranijo oboji - starši in občine. Ponujamo torej izziv slovenskim občinam: katera se bo prva odločila za podoben korak? V Britaniji staršem ponujajo spodbude v obliki kuponov, vračila denarja, testnih paketov, posojil in brezplačnih vzorcev:

 

tockicaKuponi

Najpogostejši način spodbude je v obliki kuponov ali vračila denarja. Kuponi se razlikujejo od regije do regije in lahko nosijo vrednosti do 50 funtov. Izda jih občina, starši pa jih lahko unovčijo pri različnih ponudnikih in imajo tako večjo možnost izbire. Ponekod so na voljo tudi kuponi za posebne pralnice pleničk.

 

tockicaVračilo denarja

V okviru teh shem lahko starši zaprosijo občino za povračilo dela stroškov potem, ko so kupili pralne pleničke. Znesek vračila, do katerega so upravičeni, se med občinami razlikuje, pred nakupom pa morajo preveriti, pri katerih trgovcih te spodbude sploh veljajo. Kot dokazilo morajo predložiti račun. Vračilo stroškov je lahko razdeljeno na dva dela in tako dobijo vrnjenih več stroškov, če plenice uporabljajo dlje časa. Nekatere občine vrnejo denar tudi v primeru, da starši kupijo rabljene pleničke, kar jim omogoča še dodaten prihranek.

 

tockicaTestni paketi

Če so starši novi uporabniki pralnih pleničk, pa ne vedo točno, katere jim najbolj ustrezajo, lahko s pomočjo testnih paketov preizkusijo širši nabor. Paketi so ponavadi na voljo za mesec dni in ponekod zahtevajo polog, ki pa ga staršem vrnejo ob vračilu paketa. Testne pakete ponujajo lokalni trgovci, pa tudi občine.

 

tockicaBrezplačni vzorci  

Nekatere občine ponujajo brezplačne začetne pakete, s pomočjo katerih lahko starši pričnejo uporabljati pralne pleničke. Vzorci so staršem v pomoč pri odločitvi, katere pleničke jim najbolj ustrezajo.

 

tockicaPosojila 

V nekaterih občinah so staršem na voljo posojila za pomoč pri nakupu pralnih pleničk. Ponavadi imajo nizke obresti, ali pa jih sploh ni. Tako starši stroške prerazporedijo preko daljšega časovnega obdobja tako, kot bi uporabljali pleničke za enkratno uporabo. Odplačila lahko znašajo le 5 funtov na teden in staršem omogočajo takojšen prihranek.

 

Piše: Erika Oblak

Iskanje