Pacug

Lokacija in podatki o odlagališču: Pacug, natančna lokacija neznana.

Storilec: razviden iz registrske številke

Odgovorni inšpektorat: IRSOP OE Koper

Datum prijave inšpektoratu: 24. 8. 2011

Rešeno: ni znano


http://2012.ocistimo.si/Upload/image/storilci/Pacug%202%20velika.jpg

http://2012.ocistimo.si/Upload/image/storilci/Pacug%203%20velika.jpg

); ; .''');

.

Iskanje