Zdrave ritke

Zdrave ritke so projekt promocije uporabe pralnih plenic v Sloveniji in s tem hkrati preprečuje nastanek komunalnih odpadkov, v tem primeru plenic za enkratno uporabo.

 

unnamed 

Namen projekta

 

Namen projekta je spodbujati uporabo plenic za večkratno uporabo preko osveščevalnih akcij in neposrednega dela s ciljnimi skupinami tako, da dosežemo spremembo miselnih vzorcev v smeri, da:

 

● je njihova uporaba preprosta,

● je njihova uporaba cenovno ugodnejša,

● prinaša dodatne pozitivne učinke na zdravje in počutje otrok ter na okolje.

 

Splošni cilji

 

● zniževanje količin nastalih mešanih komunalnih odpadkov,

● zniževanje stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki za lokalne skupnosti, vrtce in gospodinjstva,

● povečanje števila uporabnikov pralnih plenic.

 

Ciljne skupine

 

Vrtci - V Sloveniji imajo vrtci različen pristop do uporabe plenic: nekateri jih kupujejo sami, v drugih jih zagotovijo starši. V začetku leta 2014 smo Ekologi brez meja pričeli sodelovanje z Vrtcem Vrhnika v okviru pilotnega projekta uvedbe pralnih plenic v vrtcu. Uporabo pralnih plenic so uvedli septembra 2014. Za to so se odločili med drugim tudi iz ekonomskih razlogov. Za nakup plenic za enkratno uporabo porabijo 17.000 eur letno, nakup pralnih plenic jih bo stal nekaj tisoč evrov, njihova življenjska doba ob pogostem pranju pa znaša vsaj dve leti. Letno v vrtcu nastane 5,8 ton odpadkov, večinoma gre za plenice. S pralnimi plenicami bodo občutno znižali količino odpadkov in s tem tudi strošek odvoza.

 

Družine z majhnimi otroki in bodočimi mamicami – Z njimi bomo vzpostavili neposredni stik. Tako bodo lahko starši, ki že uporabljajo pralne plenice, v neposrednem stiku s tistimi, ki se o tem šele odločajo, jim odgovorijo na pomisleke in vprašanja, predstavijo prednosti in način previjanja, pranja itd.

 

Lokalne skupnosti - Po Evropi so lokalne skupnosti prepoznale pralne plenice kot način preprečevanja nastajanja odpadkov in kot način zniževanja stroškov ravnanja z njimi. Tako so v različnih državah vpeljali načine subvencioniranja nakupa pralnih plenic ter promocije njihove uporabe za starše in vrtce. V Veliki Britaniji kar 80 % lokalnih skupnosti na različne načine podpira njihovo uporabo.

 

Komunalna podjetja – Zanje je zniževanje količin odpadnih plenic za enkratno uporabo pomembno iz dveh vidikov. Prvi je stroškovni, saj tako odlaganje kot energetska izraba odpadkov predstavljata visok strošek (odlaganje 80 – 130 eur, energetska predelava 45 – 90 eur na tono). Odpadne plenice predstavljajo velik delež mešanih komunalnih odpadkov, poleg tega je zaradi vonja in drugih tveganj zabojnike za mešane odpadke potrebno pogosteje prazniti. To pa dviguje ceno odvoza in odstranjevanja odpadkov.

 

Projekt je samo začetna faza večletnega projekta spodbujanja uporabe pralnih plenic. A je zelo pomemben korak, saj bo omogočil vzpostavljanje orodj promocije, ki se bodo po preteku projekta znotraj posameznih ciljnih skupin uporabljala še naprej.

 

Projekt vsem ciljnim skupinam prinaša pozitivne koristi: otrokom bolj zdrave ritke, staršem, vrtcem, občinam in komunalnim službam pa nižje stroške.

 

Projekt se izvaja s finančno pomočjo Ministrstva za kmetijstvo in okolje. 

 

Ministrstvo za okolje

 

Več informacij

 

 

Poročila o projektu

 

 
 

Očistimo Slovenijo / World Cleanup

   

Sledite nam

FacebookTwitterYoutubeFeed

Iskanje

Prijava na Čist-E-Novice

CAPTCHA Image
   Naloži novo varnostno kodo