Register divjih odlagališč

Popis divjih odlagališč je eden ključnih projektov društva Ekologi brez meja in Register igra pri tem ključno vlogo.
register divjih odlagališč
Gre inovativno orodje, ki bo prispeva k ureditvi in poenotenju baz divjih odlagališč na celotnem ozemlju Slovenije ter s tem olajša boj z nelegalnim odlaganjem. Register je trenutno z več kot 13.000 lokacijami divjih odlagališč največja zbirka, ki odraža stanje nelegalnega odlaganja pri nas.

 

Aplikacija za mobilne telefone

Iskanje