Mednarodna

Konferenca o krožnem gospodarstvu

Priložnosti in izzivi

3. november 2015 / Kongresni center Brdo pri Kranju

Zakaj konferenca o krožnem gospodarstvu?

Industrijsko dobo zaznamuje linearni model, ki je v celoti odvisen od omejenih količin naravnih virov, naraščanje svetovnega prebivalstva pa nanje ustvarja še dodaten pritisk. Kot odziv na ta tveganja se je razvil model krožnega gospodarstva. Konferenca bo odgovorila na dve ključni vprašanji za Slovenijo: bomo krožno gospodarstvo soustvarjali ali zgolj opazovali; in če se odločimo za takšen prehod, kako bomo to izvedli in kaj za to potrebujemo?

Preberite več

Komu je konferenca namenjena?

Model terja sodelovanje in povezovanje pri odstranjevanju ovir za prehod v krožno gospodarstvo. Konferenca je namenjena velikim, srednjim in malim podjetjem različnih panog, univerzam in fakultetam, študentom, raziskovalnim inštitutom in centrom, ministrstvom, javnim gospodarskim službam, odpadkovnim shemam, občinam, regionalnim razvojnim agencijam, lokalnim akcijskim skupinam, nevladnim organizacijam, političnim strankam ter medijem. Zato bo dogodek tudi odlična priložnost mreženja.

Preberite več

Kako bo konferenca dosegla svoj namen?

Na konferenci bodo sodelovali sooblikovalci politik krožnega gospodarstva ter drugi govorci, ki bodo predstavili aktualno dogajanje na ravni Evropske unije. Na vzporednih sklopih bo priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj med udeleženci konference ter predstavljenimi primeri dobrih praks. V zaključnem delu bodo sodelovali predstavniki različnih slovenskih ministrstev in gospodarskih združenj ter odgovorili na vprašanje ali model lahko predstavlja priložnost za razvoj slovenskega gospodarstva.

Preberite več
0

Prostih mest

386

Prijavljenih

24

Predavateljev

Govorniki

Program

Konferenca je enodnevna, s skupnim uvodnim delom in zaključno okroglo
mizo ter tremi vzporednimi sklopi.
Day 1
03 Nov 2015
Day 2
04 Nov 2015
Day 3
05 Nov 2015
Day 4
06 Nov 2015
Day 5
07 Nov 2015

MODEL KROŽNEGA GOSPODARSTVA

Evropska komisija bo do konca leta 2015 objavila nov, ambicioznejši predlog svežnja o krožnem gospodarstvu. Maja 2015 je Komisija objavila Načrt za krožno gospodarstvo, do 20. avgusta je potekalo javno posvetovanje. Medtem pa nekatere države, regije in podjetja v modelu prepoznavajo nove priložnosti. Zakaj in kako utirajo pot v krožno gospodarstvo? Zakaj je pomembno sodelovanje različnih sektorjev?
  • Moderatorka: Petra Miklavc

Registracija udeležencev

Irena Majcen, ministrica, Ministrstvo za okolje in prostor

Uvodni nagovor
Irena_Majcen
Irena Majcen

Zdravko Počivalšek, minister, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Uvodni nagovor
Zdravko_Pocivalsek
Zdravko Počivalšek

Dr. Miro Cerar, predsednik vlade

Uvodni nagovor
Miro_Cerar
Dr. Miro Cerar

Predlog svežnja o krožnem gospodarstvu

Video nagovor
Karmenu-Vella
Karmenu Vella

Krožno gospodarstvo – konkurenčna prednost

Prehod v krožno gospodarstvo lahko izboljša konkurenčnost evropskega gospodarstva ter ustvari boljše gospodarske, družbene in okoljske rezultate kot sedanja razvojna usmeritev. Letno nam lahko prinese 1.8 bilijona EUR koristi. Predstavitev bo orisala krožno gospodarstvo ter osvetlila tranzicijske poti za gospodarstvo, regije in lokalne skupnosti.
Stephanie Hubold
10:00 - 10:30

Odmor

Preoblikovanje izdelkov in poslovnih sistemov

Albin_Kalin
Albin Kälin

Gospodarska rast in nova delovna mesta

Dominic_Hogg
Dominic Hogg

Prehod v krožno gospodarstvo: flamski program trajnostne rabe materialov

Flamska je preko obsežnega sistema zbiranja, sortiranja in recikliranja v zadnjih tridesetih letih postala ena vodilnih regij na področju ravnanja z odpadki. Pridobljeno znanje, infrastruktura in zakonodajni okvirji so Flamski omogočili prehod v trajnostno upravljanje z viri.
Jorn_Verbeeck
Jorn Verbeeck
12:00 - 13:00

Kosilo

NOVE PRILOŽNOSTI ZA PODJETJA

Bistven korak za prehod v krožno gospodarstvo je preoblikovanje izdelkov in poslovnih modelov. Kako se tega lotevajo večja in manjša podjetja? Kako lahko boljše oblikovanje olajša pridobivanje materialov v zadnjem delu življenjskega cikla in s tem zapiranje snovnih tokov?
  • Gostiteljica: Marjana Dermelj, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Nove oblike storitev namesto izdelkov

Philips se usmerja v nove poslovne modele, ki podjetju omogočajo nadzor nad celotnim življenjskim ciklom izdelka ter zagotavljajo povečanje vrednosti inovacij in produktivnosti sredstev.
Marcus-Laubscher
Markus Laubscher

Zapiranje snovnih tokov in upcycling ­- poliamid 6

Leta 2007 je Aquafil v Julonu v Ljubljani postavil proces ECONYL za regeneracijo osnovne surovine za svoje izdelke iz odpadnih ribiških mrež, tekstilnih delov talnih oblog in industrijskih ostankov.Julon je edino podjetje, ki v takem obsegu in na ta način predeluje odpadke iz poliamida 6.
Denis_Jahic
Denis Jahič

Industrijska simbioza zagotavlja krožno gospodarstvo

Kako industrijska simbioza obravnava vprašanje krožnega gospodarstva preko poslovnega modela, osredotočenega na poslovne priložnosti.
Peter_Laybourn
Peter Laybourn

Leseno okno od zibelke do zibelke

Leseno okno je sestavljeno iz mnogih materialov in ne zgolj iz lesa. Kako izbirati ustrezne materiale pri razvoju novih oken in kaj storiti z lesenimi okni po koncu življenjske dobe?
Aleš Ugovšek
15:00 - 15:15

Odmor

NOVE PRILOŽNOSTI ZA LOKALNE SKUPNOSTI

Odpadki so vir surovin in za prehod v krožno gospodarstvo je pomembno sodelovanje vseh akterjev v družbi. Odpadki so za lokalne skupnosti v linearnem modelu predvsem stroški. S prehodom v krožno gospodarstvo pa lahko postanejo priložnost za njihov razvoj preko preprečevanja, ponovne uporabe in vračanja materialov z učinkovitim ločenim zbiranjem. Kako so lokalne skupnosti vključene v učinkovito rabo virov? Kako surovine izkoristijo in vrnejo v snovne tokove?
  • Gostiteljica: Alenka Gorza Jereb, direktorica Zbornice komunalnega gospodarstva
 

Odgovoren turizem – izkušnja iz Irske 2000-2015

Rast odgovornega turizma na Irskem od leta 2000 s posebnim poudarkom na učinkoviti rabi virov in ravnanju z odpadki.
Maurice_Bergin
Maurice Bergin

Servisne mreže in dodana vrednost za lokalne skupnosti

R.U.S.Z. je ustanovil Dunajsko servisno mrežo leta 1999 in nastala je zgodba o uspehu. Medtem so takšne servisne mreže postale del EU zakonodaje o odpadkih (okvirna direktiva, člen 11) in so odličen primer koncepta krožnega gospodarstva.
SEPP-EISENRIEGLER_2
Sepp Eisenriegler

Contarina, uspešen in celovit model ravnanja z odpadki

Revolucionarni sistem recikliranja - kako 50 občin pokrajine Veneto dosega 85 odstotkov recikliranja svojih odpadkov.
Marco_Mattiello_Contarina
Marco Mattiello

Odpadni embalaži dajmo novo priložnost: projekt Plastenka za plastenko

V Sloveniji bi se moralo vsako podjetje vprašati, kaj (še) lahko stori na področju ravnanja z odpadki in odpadno embalažo, pri čemer je vzpostavitev sistema doslednega ločevanja osnovni korak. Večina odpadkov oziroma odpadnih materialov namreč omogoča določeno predelavo in s tem uporabo v predelani oziroma novi obliki ali na novi način.
Katja Slokan
15:00 - 15:15

Odmor

ZAPIRANJE NARAVNIH KROGOV

Fosfor je eno osnovnih hranil rastlin, živali in ljudi. Je neobnovljiv naravni vir, zanj ni nadomestka. Nahaja se v neorganskih fosfatnih skalah, svetovne zaloge so omejene. Široko se uporablja v kmetijstvu, kjer predstavlja bistveno sestavino gnojil. Najbolj učinkovita metoda njegovega recikliranja je kompostiranje zavržene hrane, živalskega gnoja in blata čistilnih naprav. Kako se zmanjševanja zavržene hrane lotevajo deležniki v prehranski verigi? Kako zavržke vrniti v naravni krog in kako to prispeva h kvalitetni pridelavi hrane ter skrbi za okolje?
  • Gostiteljica: Ladeja Godina Košir, Giacomelli media, integratorka & direktorica

Lokalne skupnosti in preprečevanje odpadkov

Predstavitev se bo osredotočila na sodelovanje WRAP programa z lokalnimi skupnostmi v Veliki Britaniji na področju zniževanja količin zavržene hrane iz gospodinjstev in kako so ti ukrepi povezani s širšim programom boljšega ravnanja z zavrženo hrano v Veliki Britaniji.
Linda_Crichton
Linda Crichton

Z uporabo tehnologije pametno v prihodnost brez zavržene hrane

S pomočjo tehnologije in novim pristopom k sodelovanju odpira poti v smeri brez zavržene hrane. Tako nastane poslovno in stroškovno učinkovit sistem, ki na vprašanja kaj narediti sproži iskanje odgovora kako zagotoviti, da se hrana pravočasno porabi ali pravočasno tehnološko predela v nov proizvod. Pri tem nastajajo priložnosti za obstoječa in nova podjetja ter priložnosti za razvoj ne samo novih izdelkov ampak tudi novih načinov sodelovanja.
Dalibor Matijević

Ločeno zbiranje organskih odpadkov: načela, koristi in uspešni primeri (tudi v gosto naseljenih urbanih središčih)

Ključna vloga organskih odpadkov v optimiziranem sistemu maksimalno učinkovite rabe virov. Operativna načela optimizacije stroškov in shem izvajanja ločenega zbiranja, dejstva in številke s poudarkom na primeru Milana (največja shema zbiranja organskih odpadkov).
Enzo-Favoino
Enzo Favoino

Prednosti uporabe komposta v kmetijstvu

V živilsko predelovalni industriji in gospodinjstvih v razvitih družbah dnevno nastane velika količina odpadkov, ki vsebujejo organski ogljik (C). Že 2000 let - vse od Rimskega imperija dalje - vemo, da ustrezno kompostiranje in uporaba teh stranskih produktov lahko poveča ali obnovi rodovitnost prsti.
Claudio_Ciavatta
Claudio Ciavatta
15:00 - 15:15

Odmor

Okrogla miza: KAKO LAHKO SLOVENIJA IZKORISTI PRILOŽNOSTI KROŽNEGA GOSPODARSTVA

Okrogla miza ter pogovor z gosti in publiko, ki bo dal odgovore na začetna vprašanja konference: bo Slovenija postala aktivni del teh zgodb in jih soustvarjala ali zgolj opazovala? Če se odločimo za prehod v krožno gospodarstvo, kako bomo to izvedli in kaj za to potrebujemo?
  • Moderatorka: Petra Miklavc

Tanja Bogataj, državna sekretarka, Ministrstvo za okolje in prostor

Tanja_Bogataj
Tanja Bogataj

TOMAŽ BOH, državni sekretar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Tomaž Boh

Branko Meh, predsednik, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Branko_Meh
Branko Meh

Marjan Mačkošek, predsednik, Gospodarska zbornica Slovenije

Marjan-Mackosek
Marjan Mačkošek

Fotogalerija

Organizatorji

Partnerji

  • Fridizia

Podporniki

Lokacija konference

Kongresni center Brdo
Predoslje 39, 4000 Kranj
040 255 433konferenca@ocistimo.si

ROK ZA ODDAJO PRIJAVE JE POTEKEL