Vnos podatkov o čistilni akciji

Izpolnite spodnji obrazec. Če želite za isto akcijo prijaviti večje število zbirnih mest, podatki pa bodo podobni, jih lahko vse pošljete na in vnos bomo opravili mi.
Seznam vseh prijavljenih akcij je viden tukaj, nanj pa boste preusmerjeni tudi po vnosu podatkov.
Glavni namen spodnjih podatkov je, da bodo ljudje vedeli kam in kdaj priti ter na koga se obrniti v primeru dodatnih vprašanj ali težav, zato vas prosimo, da skrbno izpolnete obrazec.

Občina:


Ime zbirnega mesta (iz katerega bodo občani lahko nedvoumno razbrali točno lokacijo zbirališča) in/ali ime akcije:


Datum akcije (DD.MM.LLLL npr. 31.04.2112):


Ura zbiranja (HH:MM npr. 09:00):


Ime in priimek odgovorne osebe:


Telefon odgovorne osebe:


Email odgovorne osebe:
(neobvezno)

Ime organizatorske skupine/organizacije:
(neobvezno)

Opombe: (neobvezno)