PRIJAVA

K zbiranju papirja vabimo vse vrtce, osnovne in srednje šole, fakultete, podjetja in javne organizacije, ki imajo letos namen čistiti svoje arhive kot tudi vse posameznike, da nam vmesecu novembru odstopijo star papir iz svojih gospodinjstev.

1. Ustanove

Vse ustanove se morajo na akcijo prijaviti!
Prijave za akcijo potekajo med v času od 10. septembra do 15. oktobra 2012.
Pred prijavo si prosimo preberite navodila za prijavo, ki smo jih pripravili za vas.

Opomba: Obstajata dva obrazca za prijavo, eden je za vzgojno-izobraževalne ustanove, drugi za podjetja oz. druge javne organizacije.

A. Navodila za prijavo in prijavnica za vzgojno-izobraževalne zavode

A1. Navodila

A2. Prijavnica

B. Navodila za prijavo in prijavnica za podjetja in javne organizacije

B1. Navodila

B2. Prijavnica

2. Posamezniki

Prijava na akcijo ni potrebna!

Oddaja papirja
Posameznike prosimo, da star papir sami dostavijo:
Dodatne informacije in pomoč: na elektronski pošti starpapir@ocistimo.si ali na 040 255 433.