SKUPAJ zmoremo VEČ!

Vabimo vas, da se nam pridružite v akciji Star papir za novo upanje 2014.
To lahko storite na dva načina:

Posamezniki

nam prispevek lahko nakažete na račun:

Ekologi brez meja, Grablovičeva 52, 1000 Ljubljana
IBAN: SI56 0201 0025 8264 309
SWIFT: LJBASI2X
koda namena: CHAR
referenca: SI00 in datum v obliki ddmmllll

Pravne osebe

prosimo, da:

Uveljavljate jo lahko kot davčno olajšavo do višine 0,3 % davčne osnove (po ZDDPO-2).