Avtor: Jaka Kranjc, dne 12. june 2023, 16:06

Medtem ko internet nori za Chat GPT-jem, GPT-4 in drugimi čarobnimi črnimi skrinjicami, si pri nas pod to kratico predstavljamo nekaj precej bolj razumljivega: Global Plastic Treaty. Na prelomu maja v junij je v Parizu potekalo drugo srečanje držav (INC-2), pogajanja za bodočo obliko in vsebino Globalne konvencije o plastiki.

Za kaj gre? Na kratko so se članice Združenih narodov lanskega marca zavezale, da odločno nastopijo proti plastičnemu onesnaževanju po njeni celotni življenjski poti, od pridobivanja fosilnih goriv dalje. Do konca leta 2024 bodo potekale priprave, pogajanja in piljenje končnega besedila, v Parizu pa se je zgodil eden od vrhov tega procesa.

Pri Ekologih in v širšem gibanju Break Free From Plastic imamo precej pričakovanj, kako bi taka konvencija morala izgledati. Z ukrepi sorazmernimi plastični krizi, fokusom na zmanjšanju proizvodnje plastike (ne pa potrojitvi do 2050), odpravi škodljivih snovi v plastiki, razširitvi ponovne uporabe in drugih zero waste rešitev, pravičnemu prehodu v smislu deprivilegiranih skupin in principa onesnaževalec plača (tudi več t.i. proizvajalčeve razširjene odgovornosti).

Ne podpiramo plačevanja odpustkov!

Pa seveda čim manj lukenj, izjem, zamikov in dovoljevanja ustvarjanja nadaljnje škode. Torej veljati mora za vse vrste plastike, brez lažnih rešitev oz. umazanih tehnologij kot je pretvorba plastike v goriva, brez plastičnih kreditov (t.i. offsetting) in brez nadaljnjega obremenjevanja tistih, ki jih plastično onesnaževanje najbolj prizadene. Slovenija je skupaj z EU in drugimi del koalicije ambicioznih držav, tako da zastopa podobna stališča, kar smo preverili tudi pri resornih ministrstvih.

Seveda pa je svet precej večji, tako da je bilo na pogajanjih videti tudi več poskusov s strani industrijskih lobijev in nekaterih držav, da bi upočasnili napredek, razvodeneli konvencijo ali pa se osredotočili le na ravnanje z odpadki in nacionalno ukrepanje (napram globalnemu). Omejen je bil dostop za civilno družbo, predstavnike domorodnih ljudstev in presenetljivo znanstvenike. Posledično je postopek sprejema počasnejši od pričakovanj, saj npr. še vedno ni dorečeno, kako bo potekalo glasovanje.

Pogajanj se je udeležilo več kot 190 lobistov za industrijo.

Navkljub razočaranjem prvih dni pa smo na koncu le dobili tudi nekaj pozitivnih zaključkov. Za naslednje srečanje je obljubljen boljši dostop vsem deležnikom, UNEP pa bo do takrat pripravil prvi osnutek besedila konvencije in poročilo o javni obravnavi. Tako se bodo navkljub nerešenim proceduralnim vprašanjem končno lahko začela odpirati tudi vsebinska. Boj za učinkovito globalno konvencijo o plastiki se tako nadaljuje.