Avtor: Tine Radinja, Župan Občine Škofja Loka, dne 8. october 2021, 17:10

Govoriti je pomembno. Govoriti o problemih dvakrat tako. Globoka debata in jasen oris (ne samo okoljskih) izzivov nam pomaga. A le akcija probleme zares reši. Zato mora biti naše ravnanje vedno naravnano za akcijo, ki sledi skupni debati in razmisleku.

Problem skritih in črnih odlagališč je v Sloveniji obstajal desetletja, a le akcija Ekologov brez meja je premaknila tisoče posameznic in posameznikov k akciji, k sodelovanju. Taka akcija je bila dovolj močan vžigalnik za promocijo ciljev in spremembe obnašanja številnih. Tega ne moreš doseči s spremembo zakonodaje pa naj bo še tako drakonska. Tovrstno povezovanje, ki ima v jedru akcijo za dobro, je vedno uspešno. Moje izkušnje iz taborniških let, prostovoljstva v številnih organizacijah in tudi iz mednarodnih institucij mi pravijo podobno – če imaš pripravljeno akcijo, je povezovanje in gradnja široke podpore veliko lažja, kot ob iskanju podpore za zgolj teoretične premike, pa naj bo dikcija v posameznem dokumentu še tako pomembna. In pravo povezovanje obojega daje dobre rezultate.

Na podlagi teh izkušenj podobno gledam tudi na oblikovanje lokalne skupnosti in politike. Le smoter – ki je akcija – je dovoljšen motivator za preseganje delitev in za aktivacijo virov, da začnejo delovati. Tudi zato mi je všeč delovati v lokalni skupnosti, kjer se z nizom akcij gradi skupnost. Kjer so hkrati vsa vprašanja politizirana (so stvar skupnosti) in nepolitična – (niso predmet boja za oblast), pač pa težnje k skupni uresničitvi, k realizaciji.

Iščemo priložnosti za akcije, kjer je vključenih čim več občank in občanov, tako kot smo bili povezani v akciji Očistimo Slovenijo. Poleg podobnih akcij je bila največja priložnost projekt #NašaLoka, projekt participativnega proračuna, ki je v vseh 11 krajevnih skupnostih vključil krajanke in krajane, da so sami predlagali možne izboljšave v občini. Veliko število predlogov, še več podpore in ogromno ljudi, ki so glasovali za projekte, so bile značilnosti naše prve izvedbe participativnega proračuna. Z rezultati je bila sprejeta tudi obveza naše Občine, da te projekte uresniči. Skozi uresničevanje, ki pravkar poteka, pa se ponovno povezujejo aktivni posameznice in posamezniki, krajevne skupnosti in Občina. To skupno razumevanje, kaj je za akcijo - za uresničitev projekta - potrebno in premik, da smo pri urejanju lokalne skupnosti vključeni vsi skupaj, je neprecenljiv rezultat dobrega projekta.

Na naši Občini imam priložnost iz dneva v dan opazovati, kako skupni projekti povezujejo nepovezljivo, kako se le navidez ogromne ideološke razlike razblinijo ob vsakem pogovoru o učinkih v okolju. Dokler bo tako, bo lokalna skupnost uspešna pri reševanju problemov in uspešna pri uresničevanju povezovanja v izpeljavo strategije.

Tine Radinja, Župan Občine Škofja Loka

Kolumne izražajo stališča avtorjev, in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, ali društva Ekologi brez meja.