Avtor: Luka Kramarič, M Sora , dne 11. january 2021, 10:01

Les nekaterim ljudem pomeni zgolj surovino za kurjavo, drugim toplino in stik z naravo. Mnogi se navdušujejo nad minimalizmom in estetiko, ki jo je moč najti v lesenih izdelkih in arhitekturi lesenih stavb. V M Sori les dojemamo kot visokotehnološki naravni material, in poskušamo s pravilno izbiro lesne vrste, primerno obdelavo, ter kvalitetno vgradnjo in vzdrževanjem kar najbolje izkoristiti njegove prednosti. To pa je nikoli končan proces, saj se vedno najde prostor za izboljšave in poglobitev znanja o tem materialu.

Ena izmed priložnosti za pridobivanje novih znanj se nam je ponudila tudi znotraj projekta Lesni feniks, v sklopu katerega smo v M Sori v sodelovanju s ŠC Škofja Loka izdelali urbano opremo iz lesa starih kozolcev in odsluženega lesa iz proizvodnje oken. Pri tem projektu smo se naučili veliko o starem lesu. Predvsem je bil izziv lepljenje in krivljenje lesa, saj smo pri starem lesu opazili precej več zvijanja in pokanja v primerjavi z »normalnim« lesom. Pri razžagovanju starega lesa je potrebna previdnost, saj se orodja in stroji ob stiku s žebljem, spono ali zablodelim strelnim nabojem, hitro poškodujejo.

S ponovno uporabo lesa prihranimo energijo in stroške, potrebne za posek, transport in primarno obdelavo, hkrati pa lahko za sprejemljivo ceno dobimo visokokakovosten material. Poraba lesa se povečuje in potrebno je misliti o časih, ko bodo dobrine omejene – tudi les. Žal slednje postaja realnost, saj naj bi se do leta 2100 v srednjeevropskih gozdovih zaradi podnebnih sprememb za polovico zmanjšal delež bukve, smreke in bora, povečal pa naj bi se delež sredozemskih nizko rastočih drevesnih vrst. (vir: prof. dr. Miha Humar, Biotehniška fakulteta).

S pilotnimi projekti, kot je Lesni feniks, se v M Sori pripravljamo na čas, ko ponovna uporaba lesa v izdelkih (oknih) ne bo le naša konkurenčna (marketinška) prednost – ampak nujnost. V sklopu projekta smo širili zavest javnosti o ponovni uporabi in krožnem gospodarstvu in dvignili dodano vrednost kraju Žiri, v katerem delujemo. Upamo da s svojim zgledom spodbudimo še kakšno lokalno podjetje, da premisli kje ima še rezerve na področju rezerve na področju varstva okolja in kaskadne rabe materialov, hkrati pa s tem prispeva k lokalni skupnosti. Projekt je bil tudi svojevrstna promocija za vse udeležene partnerje. V M Sori smo med trajanjem projekta dobili tudi povpraševanje za izdelavo oken iz starega lesa, kar je nedvomno točka, iz katere lahko gradimo.

Ponovna uporaba lesa za izdelavo novih izdelkov je ena izmed oblik krožnega gospodarstva. To ima veliko okoljskih prednosti, vendar zaenkrat povpraševanje po izdelkih krožnega gospodarstva in njihova proizvodna še nista dovolj množična, da bi bila ekonomsko smiselna. Povpraševanje po izdelkih iz krožnega gospodarstva pa bi lahko spodbudili z njegovo vpeljavo v javna naročila.

Luka Kramarič, M Sora

Kolumne izražajo stališča avtorjev, in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, ali društva Ekologi brez meja.