Avtor: Barbara Kirn, dne 16. february 2024, 09:02

Sporočilo za javnost

Ekologi brez meja so po slabih petih letih ponovili raziskavo o nenaslovljeni oglasni pošti v Sloveniji. Povprečno je gospodinjstvo v merjenem obdobju prejelo več kot 2 kilograma letakov oziroma nenaslovljene oglasne pošte na mesec, kar pomeni dobrih 25 kg na leto. V primerjavi z letom 2019 to pomeni zmanjšanje za dobrih 20 %.

Zbiranje podatkov so Ekologi brez meja tokrat razširili na sedem gospodinjstev v občinah Kranj, Laško, Ljubljana, Maribor, Vodice, Vrhnika in Zagorje ob Savi. Za časovni okvir izvedbe raziskave so si izbrali obdobje od novembra do januarja, torej čas (pred)božične nakupovalne sezone, ko so oglaševalske aktivnosti še posebej intenzivne ter za primerjavo še prvi mesec novega leta.

Pri analizi podatkov izstopa gospodinjstvo v Ljubljani - samo v zadnjih dveh mesecih leta 2023 je gospodinjstvo prejelo 166 kosov oziroma dobrih 5,5 kg  nenaslovljene oglasne pošte, na prvi delovni dan novega leta pa 16 kosov oziroma 570 g. 

Tako kot leta 2019 se je tudi tokrat med dnevi v tednu za daleč najbolj priljubljeno izbiro oglaševalcev izkazal ponedeljek. Največ oglasnih sporočil gospodinjstva prejmejo med prvim in petim dnem v mesecu, a so bile razlike med deli meseca tokrat precej manjše kot leta 2019.

V enem mesecu po pošti povprečno prejmemo nenaslovljeno oglasno pošto 24 različnih oglaševalcev, skupno pa smo v merjenem obdobju v vseh sedmih krajih zabeležili 89 različnih oglaševalcev, od katerih so samo štirje posegli po recikliranem papirju oz. papirju iz odgovornih virov. 

Malo se je zmanjšal delež oglasnih letakov iz sektorja trgovskih verig na drobno s pretežno prodajo živil, a ti še vedno predstavljajo dobro večino vseh letakov (61 %). 

Gospodinjstva se pred nezaželeno oglasno pošto lahko zavarujejo z nalepko za prepoved dostavljanja nenaslovljenih oglasnih pošiljk, ki jo za 0,42 € lahko kupijo na vsaki pošti. Nalepko po podatkih iz 2019 uporablja približno četrtina oziroma 215.000 gospodinjstev. Preostalih 75 % gospodinjstev v Sloveniji tako po naših izračunih prejme več kot 16.000 ton nenaslovljenih oglasnih pošiljk letno, kar predstavlja dobro četrtino vseh papirnatih odpadkov iz gospodinjstev in več odpadkov kot od vseh časopisov in revij skupaj. 

Oglasni papir nenaslovljenih pošiljk predstavlja veliko okoljskih težav, še večji vpliv oglasne pošte na okolje pa je prek spodbujanja prekomernega potrošništva. Ekologi brez meja s ponovitvijo raziskave ponovno apelirajo na gospodinjstva, da se odpovedo prejemanju oglasnih letakov, saj si lahko ponudbo oglaševalcev za izdelke, ki jih dejansko potrebujemo, vedno ogledajo tudi na spletu