Uredba o odpadkih

Več o “Uredba o odpadkih”

Uredba določa pravila ravnanja in druge pogoje za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi ter zmanjševanje celotnega vpliva uporabe naravnih virov in izboljšanje njihove uporabe v skladu z Direktivo 2008/98/ES. Ureba se uporablja za vse odpadke, razen če je s posebnim predpisom za posamezno vrsto ali tok odpadkov drugače določeno.

Uredba določa pogoje in dokazila, pod katerimi lahko imetnik ostanka proizvodnje ravna kot s stranskim proizvodom in ne kot z odpadkom. Odpadke prepovedano puščati v naravnem okolju. Ločeno je potrebno zbirati odpadke iz papirja, kovine, plastike in stekla.

Uredba določa, da je Vlada RS sprejme operativni program ravnanja z odpadki. Za posamezne vrste ali tokove odpadkov lahko ministrstvo pripravi posebne operativne programe.

S programom je potrebno zagotoviti ukrepe za: pripravo za ponovno uporabo, visokokakovostno recikliranje in ločeno zbiranje. Ukrepi morajo izhajati iz naslednjih ciljev:

  • do leta 2020 se priprava za ponovno uporabo in recikliranje odpadnega papirja, kovin, plastike in stekla iz gospodinjstev povečeta na najmanj 50 % skupne teže.
  • do leta 2020 se priprava na ponovno uporabo, recikliranje in materialna predelava nenevarnih gradbenih odpadkov povečajo na najmanj 70 % skupne teže.

V programu je potrebno določiti ukrepe za vzpostavitev mreže med seboj povezanih naprav za odstranjevanje odpadkov in predelavo mešanih komunalnih odpadkov. Ministrstvo je zavezano pripraviti tudi operativni program preprečevanja nastajanja odpadkov, v katerem se določijo: cilji, obstoječi ukrepi, potrebni dodatni ukrepi, vzpodbujanje ponovne uporabe ter kvalitativna in kvantitativna referenčna merila.

V evidence morajo biti vpisani: zbiralci odpadkov, izvajalci obdelave , prevozniki odpadkov, trgovci z odpadki ter posredniki. Uredba določa pogoje za vpis v evidenco ter obvezo za poročanje o ravnanju z odpadki.  Ministrstvo je zavezano voditi in vzdrževati informacijski sistem o ravnanju z odpadki, ki ga mora vzpostaviti do 1. januarja 2013.

ebm-plan b-ess

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...