Cilji in aktivnosti

  • oblikovanje nabora orodij oz. toolkita za zmanjševanje količin odpadkov v občinah
  • pilotni preizkus toolkita na ciljnih skupinah v državah partnericah projekta - Slovenija, Češka in Belgija
  • pomoč občinam pri implementaciji zakonodaje iz paketa krožnega gospodarstva

Gradiva

Trajanje projekta

1.9. 2018 - 31. 8. 2020

Partnerji projekta: Hnuti DUHA, Zero Waste Europe. Projekt je bil financiran s strani programa Erasmus+.