O projektu

V sklopu projekta bomo izvajali izobraževanja na temo popravil in ponovne uporabe, spodbujali odpiranje novih centrov ponovne uporabe, povezovanje organizacij in vplivali na spremembe v sistemu ravnanja z odpadki.

Glavni cilj projekta »Communities Go Circular« je vključevanje državljanov v ustvarjanje zero waste skupnosti, namenjenih preprečevanju nastajanja odpadkov, zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov in prispevanju k blaženju podnebnih sprememb.

Aktivnosti in uspehi

  • Predvidena je neposredna udeležba 1058 občanov in 61 organizacij civilne družbe ter 115 odločevalcev. Za dosego cilja projekta bomo izvedli 26 delavnic za državljane, 5 delavnic/izobraževanj za odločevalce in deležnike; 2 seminarja; 4 mednarodne konference v Puli, Krškem, Ljubljani in Toskani ter izvedli vrsto zagovorniških aktivnosti.
  • Uspešna izvedba drugega Festivala ponovne uporabe, ki je 22. marca 2023 potekal v Mariboru.
  • Uspešna izvedba mednarodne konference na temo popravil, ki je 12. aprila, 2023 potekala v Slovenskih Konjicah v sklopu letnega zero waste srečanja.

Trajanje in partnerji

1.11.2022 - 1.11.2024
Nosilec projekta, pri katerem sodelujemo Ekologi brez meja, Knof, Zero Waste Italy in Zelena akcija (Zero Waste Croatia), je Zelena Istra. Projekt poteka v sklopu EU programa Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV).

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali programa CERV. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti program CERV.