Problem

Evropa prehaja z linearnega na krožni model upravljanja z viri, izvajanje teh sprememb pa poteka na lokalni ravni. Evropska mesta imajo pogosto vse pristojnosti in avtoriteto pri ravnanju z odpadki, zato imajo ključno vlogo pri vodenju prehoda k družbi brez odpadkov (zero waste). Vendar moramo priznati, da je potreba po izobraževanju lokalnih skupin in aktivistov močno podcenjena in zato je njihovo usposabljanje bistveno. Prav s tem namenom smo skupaj s partnerji pripravili različne materiale s širokim naborom izobraževalnega znanja in praktičnih orodij, potrebnih za doseganje vizije projekta – ustvariti okvir za usposabljanje in krepitev zmogljivosti za razcvet strokovnega znanja o zero waste na lokalni ravni.

Cilji in aktivnosti

  • Ustvariti konkretne učne načrte za pospešitev širjenja mreže zero waste skupnosti v Evropi in doseči premike na lokalni ravni z izobraževanjem lokalnih predstavnikov.
  • Zagnati evropsko mrežo strokovnjakov in ambasadorjev zero waste, da bi ta načela uveljavili v svojih lokalnih skupnostih ter povečali obseg in učinek našega dela.

Rezultati projekta

  • Učni načrt za zero waste ambasadorje: ponuja podporo pri usposabljanju zero waste ambasadorjev z namenom poučevanja najpomembnejših konceptov in praktičnega znanja kako vpeljati in izvajati zero waste strategije na lokalni ravni.
  • Učni načrt za zero waste trenerje (v angleščini): ponuja okvir in nabor načel z namenom poučevanja najpomembnejših konceptov in praktičnega znanja o tem, kako izobraževati različne ciljne skupine o zero waste in drugih kompleksnih temah.
  • Zero waste priročnik: ponuja podporo izvajanju učnih načrtov za zero waste ambasadorje in trenerje, s splošnim ciljem okrepiti in razširiti zero waste kompetence med snovalce sprememb po vsej Evropi ter jih opolnomočiti, da podpirajo in vodijo svoje skupnosti k dolgoročnim sistemskim spremembam.
  • Diploma za zero waste ambasadorje in zero waste trenerje: certificirani ambasadorji in trenerji iz vse Evrope so navedeni na spletni strani Zero Waste Europe. Za pridobitev diplome obstaja ločen postopek, ki ga lahko uporabite za certificiranje svojih kompetenc po usposabljanju ali po samostojnem učenju materialov.

Trajanje projekta

1.11.2020 - 31.10.2022
Projekt financira Program Erasmus+.
Partnerji: Društvo Ekologi brez meja, Let’s Do It Foundation, Zero Waste Europe, Estonian University of Life Sciences in Tallinn University.

Usposabljanje zero waste ambasadorjev v Sloveniji.