Problem

Mesta so vsako leto bolj obremenjena z naraščajočim številom prebivalcem, netrajnostnimi potrošniškimi trendi in del tega problema so tudi naraščajoče količine odpadkov. V Evropi vsako leto nastane v povprečju 492 kg komunalnih odpadkov na prebivalca (2018), od tega je bilo recikliranih 47 % (materialna reciklaža in kompostiranje). Ti podatki so v nekaterih državah članicah še nižji (npr. Malta 7 %, Romunija 13 % in Grčija 17 %). Neustrezno in neodgovorno ravnanje z odpadki ter pretirano trošenje naravnih virov ne doprinašajo okolju in ne k dosegi zastavljenih ciljev Evropske unije, da se mora najmanj 60 % komunalnih odpadkov reciklirati in pripraviti na ponovno uporabo do leta 2030. Premik “od odpadkov k virom” je tako postal kritičen izziv za mesta. Reševanje tega problema na lokalni ravni predstavlja zero waste pristop. 

Cilji in aktivnosti

  • Okrepiti zmogljivost EBM za izvajanje in vodenje programa zero waste s slovenskimi občinami ter na podlagi nacionalnih izkušenj podati strokovno znanje in smernice za pomoč širši mreži Zero Waste Europe pri uvajanju lastnih zero waste programov za mesta.
  • V sodelovanju s člani mreže Zero Waste Europe iz Bolgarije, Hrvaške, Cipra, Nemčije, Grčije, Italije, Portugalske, Romunije, Španije in Ukrajine bomo povečali učinek našega dela (boljše usposobljeno in strukturirano gibanje), in skupaj dobili vsaj 20 novih občin za izvajanje načrtov za zero waste, ki bodo služile kot referenca in vzor drugim občinam in državam.
  • Uvesti testno uporabo certifikata Zero Waste Cities.

Trajanje projekta

1.9. 2020 - 31. 8. 2022
Projekt financirata MAVA in Plastic Solution Fund preko Zero Waste Europe.