O projektu

Projekt »Going back to green future« neposredno naslavlja perečo problematiko blaženja podnebnih sprememb.

K ukrepanju proti podnebnim spremembam nas moralno zavezujejo mednarodne pogodbe in evropske politike. In čeprav na mednarodni ravni obstaja precejšnja pripravljenost za spopadanje s temi izzivi, dejansko izvajanje politik o podnebnih spremembah ovira splošno pomanjkanje zavedanja o nujnosti razmer.

Ustanove za izobraževanje odraslih so v zadnjih letih učence spodbujale k trajnostnemu življenju. Vendar vzgojitelji nimajo ustreznih smernic, da bi zagotovili, da njihovo delo sledi trajnostnim praksam.

Projekt je raziskal možnost vzpostavitve smernic in sistemov samoevalvacije, ki veljajo po vsej Evropi za trajnostni razvoj, kot tudi vključitev ciljev trajnostnega razvoja v izobraževalne ustanove za odrasle. To je vključevalo izmenjavo dobrih praks sedmih partnerjev iz šestih držav.

Aktivnosti in uspehi

  • Virtualna zbirka dobrih praks, ki prikazuje vključitev ciljev trajnostnega razvoja v organizacije partnerskih držav, ki uporabnikom omogoča pregled nad tem, kaj je v posamezni državi najbolje delovalo.
  • Seznam samoevalvacijskih orodij in metod v zvezi z vključevanjem ciljev trajnostnega razvoja v organizacije, ki uporabnikom omogočajo izbiro lastne metode ali orodja za samoevalvacijo.
  • Izvedba 3-dnevnega izobraževalnega dogodka »Ex-Change!«, ki je udeležence opolnomočil z znanjem in veščinami, potrebnimi za uspešno vključevanje ciljev trajnostnega razvoja v svoje organizacije.
  • Implementacija akcijskih načrtov, ki zajemajo konkretne ukrepe, akcije za vključevanje ciljev trajnostnega razvoja v partnerske organizacije.
  • Identifikacija ambasadorjev trajnostnega razvoja kot vzornikov v vsaki partnerski organizaciji.
  • PhotoVoice manifest, ki omogoča kritičen razmislek o realnostih vsakdanjega dela in življenja.

Trajanje in partnerji

1.1.2020 - 31.12.2022
Nosilec projekta, pri katerem sodelujemo Ekologi brez meja, DomSpain (Španija), Emphasis (Ciper), KLAIPEDOS VALSTYBINE KOLEGIJA (Litva), CIVIC COMPUTING LIMITED (Združeno kraljestvo) in NERDA (Romunija) je UPI Žalec (Slovenija). Projekt financira Erasmus+ program Evropske unije (2020-1-SI01-KA204-076058).