V društvu verjamemo v odprte standarde in pozitivne učinke večje preglednosti delovanja, zato v nadaljevanju objavljamo več raznolikih kazalnikov in obrazložitev.

European Transparency Register in Register lobistov

Evropski parlament in Komisija sta pred leti ustvarila skupni register organizacij, ki sodelujejo v procesih spreminjanja politik. Ker so motivi sodelujočih tako bolj jasni, imajo v večini posvetovanj mnenja vpisanih organizacij večjo težo in so ločeno objavljena. Naš vnos najdete pod številko 291870610961-51.

Podoben seznam obstaja tudi v Sloveniji (Register lobistov pri KPK), a je izrazito enostavnejši in nevladnim organizacijam vpis ni potreben. Javni uslužbenci morajo ločeno beležiti vso komunikacijo z ljudmi iz tega seznama!

Finance

Letni prihodki so vedno vidni v poročilu registra transparentnosti zgoraj. Podrobnosti so vidne v finančnih poročilih spodaj.

SUPERVIZOR / ERAR

Komisija za preprečevanje korupcije je izdelala servis, kjer lahko vsak vidi poslovanje pravnih oseb z javnimi organi. Na tem seznamu je tudi naše društvo, saj so ministrstva pogosto vmesni organi pri evropskih projektih. To pomeni, da EU nakaže denar državi (vmesnemu organu), ta pa naprej upravičencem, torej nima dodatnih stroškov, čeprav na Supervizorju izgleda, kot da so sredstva šla iz državnega proračuna. Gre samo za prenos, transfer sredstev. 

Podobno je v seznamu zaveden celoten znesek, ki ga kot prijavitelj projekta prejmemo od vmesnega organa in ga nato prerazporedimo med partnerje na projektu — torej nismo vedno končni prejemniki celotnega zneska. 

Podrobni pogled pokaže namene plačil, ponekod pa tudi podkonto. Tako je npr. pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter bivši Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko jasno, da gre v celoti za transferje (Evropski socialni sklad). Skupaj predstavljata približno 73% vsega našega poslovanja z državo (avgust 2014).

Drugi največji delež ima Zavod RS za zaposlovanje, kjer večkrat koristimo subvencije za zaposlovanje prvih iskalcev zaposlitve in ranljivih skupin.

PLAČE

Bruto plača v začetku 2021 je znašala 1170 (povprečje) oz. 1250 (mediana) evrov. Razmerje med najnižjo, povprečno in najvišjo plačo je bilo 1 : 1,1 : 1,2. Povprečna plača vodje je znašala 1.300,07 €.

Letna poročila

Vsakdanjik

Kako izgleda delo v društvu? Za vsakega zaposlenega malo drugače, nekateri pa so ga poskušali opisati:

Pri delu smo zavezani etičnemu kodeksu, dodatnega pa imamo tudi za zbiranje sredstev.