Ekologi brez meja smo novembra zaključili pilotno izvedbo programa za podjetja, slonečega na 3 temeljih: pridobivanju novih znanj, aktivni udeležbi z reševanjem različnih izzivov in tedenskih nalog ter povezovanju s podobno mislečimi.

Kmalu se bo na trajnostno pot podala nova skupina predstavnikov podjetij.

Kaj se bomo naučili?

Od februarja do konca aprila se bomo srečali šestkrat, upamo, da čim večkrat v živo. Program predvideva veliko praktičnega dela in predstavitev primerov dobrih praks ter stremi k aktivnemu delu udeležencev. Govorili bomo o naslednjih temah:

  • kaj moramo vedeti o aktualnih okoljskih izzivih,
  • trajnostno komuniciranje, ozaveščanje uporabnikov,
  • nevladna organizacija kot strateški partner trajnosti,
  • kako se izogniti greenwashingu oz. zelenemu zavajanju,
  • od posameznih projektov do dolgoročne trajnosti.

Kdo bodo predavatelji?

Pri izvedbi srečanj nam bodo pomagali naslednji strokovnjaki:
Meta Pavlin Avdić, strateška direktorica agencije trajnostnega komuniciranja prvi.prvi,
Boštjan Prijanovič, direktor agencije New Moment,
Mojca Markizeti, vodja trajnostnega razvoja in regulative, Iskraemeco,
Alenka Hren, vodja programa trajnostne strateške transformacije podjetij, SPIRIT Slovenija,
izr. prof. dr. Tanja Kamin, nosilka predmeta Socialni marketing, Fakulteta za družbene vede,
in drugi.

Zakaj se prijaviti?

Izbrana podjetja bodo preko sodelovanja v programu dobila strnjena osnovna znanja o trajnosti in okoljskih tematikah, boljše razumevanje sodelovanja z nevladnimi organizacijami, vpogled v nujnost transformacije marketinga in komuniciranja, ideje za konkretne projekte in dolgoročna sodelovanja s področja trajnosti, znanje o napačnih rešitvah za izogibanje zelenemu zavajanju, orodja za vpeljavo osnovnih ukrepov za zmanjševanje odpadkov v podjetju in povezave s podobno mislečimi podjetji.

Karin Kermavnar Pezdirc, DM, udeleženka prve izvedbe programa

Z udeležbo na delavnicah sem bila zelo zadovoljna. Menim, da je vsebina času zelo primerna, predvsem pa bi pohvalila odličen primer, kako se NGO lahko učinkovito povežejo z gospodarstvom. Vsebina je bila podana zelo konkretno in celostno ter podala vzpodbude za izvedbo novih trajnostnih rešitev v podjetju. Predavatelji so nas opozorili tudi na mnoge pasti, s katerimi se lahko pri uvedbi trajnostnih rešitev srečamo. Prejeli smo veliko predlogov, kje vse lahko še bolj v globino raziskujemo področje trajnosti in kje lahko najdemo odlične primere iz praks. Srečanja so potekala v zelo prijetnem in sproščenem vzdušju, pri katerih pa smo lahko slišali tudi odlične trajnostne prakse drugih udeležencev, ki so prihajali iz različnih podjetij. Bilo mi je zares v veselje sodelovati.

Kdaj in kako pričnemo?

Primarno smo program zasnovali za komunikatorje in vodje družbene odgovornosti v podjetjih, vabljeni pa tudi drugi. Prijavi se lahko ena oseba iz posameznega podjetja. Udeleženci bodo prejeli potrdilo o zaključenem programu.
Cena celotnega 21-urnega programa je 590 € + DDV.


Rok za prijavo je 31. januar 2022.

Vsi, ki se boste prijavili do 21. januarja, prejmete tudi dodatno 1-urno svetovanje Ekologov brez meja za učinkovitejši pričetek trajnostne poti.

V začetku februarja bomo izbrali 20 udeležencev programa, ki bodo pokazali motivacijo za udeležbo in izbrana podjetja kontaktirali z nadaljnjimi informacijami.