Problem

Globalna tekstilna industrija letno proizvede 150 milijard kosov oblačil in ustvari 93 milijonov ton odpadkov. A samo 1 % vsega tekstila, ki ga uporabimo za oblačila, se reciklira. Kakšno pa je stanje na področju tekstila v Sloveniji?. Kljub temu da se veliko tekstila odda v zabojnike za tekstil, izmenja na izmenjevalnicah, se odda v humanitarne namene in proda v trgovinah iz druge roke, ga še vedno veliko konča v zabojnikih za komunalne odpadke, na odlagališčih ali v sežigalnicah.

Cilji

  • Pridobiti čim bolj natančne podatke o stanju na področju oblačil v Sloveniji.
  • Doseči še večjo ozaveščenost potrošnikov o problematiki oblačil z vidika prekomerne potrošnje ter oblačilnih odpadkov z namenom, da bi začeli spreminjati svoje navade.
  • Odločevalcem predstaviti pridobljene podatke o stanju na področju oblačil v Sloveniji, vzpostaviti dialog z njimi ter jih spodbuditi k razmisleku o sprejemu ustreznih politik in ukrepov.
  • Krepitev zavezništva med akterji, ki so že danes aktivni pri spodbujanju k trajnostnemu ravnanju z oblačili.

Trajanje projekta

1. 9. 2020 do 31. 1. 2022

Partnerji: Zavod za pravično trgovino, 3MUHE; Društvo Ekologi brez meja in Focus, društvo za sonaraven ravoj. Projekt v celoti financira Active Citizen Funds v Sloveniji.

Naši uspehi

  • Uspešna organizacija prvega slovenskega Dneva v rabljenih oblačilih (23. 4. 2021) - sodelovalo je več kot 40 organizacij, ključnih #danvrabljenih oblačilih je bil uporabljen v 200+ objavah, mediji pa so o pobudi poročali 56-krat.
  • V najbolj aktualni raziskavi o (odpadnih) oblačilih je sodelovalo 1371 posameznikov in 60 organizacij, med njimi komunalna podjetja, organizatorji izmenjav oblačil, zbiralci odpadnega tekstila, zbiralci oblačil, centri ponovne uporabe, second hand trgovine itd.