Turizem predstavlja veliko priložnost in pomemben del slovenskega gospodarstva. Slovenijo pozicioniramo kot zeleno destinacijo, a te danosti  je potrebno ohranjati in zanje skrbeti. Organizatorje prireditev in ponudnike turističnih namestitev spodbujamo in vključujemo v prehod v zeleno gospodarstvo ter trajnostno upravljanje z viri preko preprečevanja nastajanja odpadkov, ponovne uporabe in recikliranja. Vabljeni, da skupaj z nami stopite na zero waste pot. Za več informacij in pridobitev naziva Zero waste hotel/prireditev nas kontaktirajte.

Uporabna gradiva

  • Splošne smernice za organizacijo zero waste prireditev in Zakonodajna priporočila za dogodke brez odpadkov
  • Smernice za zero waste hotele in restavracije ter publikacija "Turizem, krožno gospodarstvo in odpadki"

Sodelujemo z

Od leta 2018 stopamo na pot do družbe z manj odpadki skupaj s Prireditvami z manj odpadki oz. Zero waste prireditvami, Zero waste hoteli in drugimi turističnimi ponudniki, ki organizirajo predavanja na temo turizma in za dogodke najemajo naše pralne kozarce.

Blatnikov hram, Bunker Ljubljana, Center za podjetništvo in turizem Krško, Chilli, Goodplace, Hiša Mrak, Kompas, Komunala Vrhnika, Komunala Črnomelj, Krajinski park Lahinja, KUD Coda, MCLU Koper, Mladinski svet Kamnik, MC Idrija, Narodni dom Maribor, Občina Velenje, Park Škocjanske jame, Penzion Letališče, Razvojna agencija Sora, RIC Bela Krajina, SAŠA inkubator, Slovenska oglaševalska zbornica, Soča Guesthouse, Turistična zveza Velenje, Turistično združenje Portorož, Turizem doline Soče, Zavod za turizem Kamnik, Zavod za razvijanje filmske kulture Otok, Zavod za turizem Maribor, Zavod za turizem in kulturo Kranj, Zveza Mink Tolmin

Naše najljubše zgodbe