O projektu

Pirati plastike – dajmo, Evropa! je mednarodni projekt skupnostne znanosti, katerega pobudniki so nemško, portugalsko in slovensko ministrstvo za znanost v sklopu trio predsedovanja Nemčije, Portugalske in Slovenije Svetu Evropske unije. Učenci in dijaki v omenjenih državah po skupnem protokolu raziskujejo rečne brežine, vloga znanstvenikov pa je potrditev in ovrednotenje rezultatov ter analiza mikroplastike iz rek.  Vodenje slovenske misije proti plastičnemu onesnaževanju je prevzela Morska biološka postaja Piran Nacionalnega inštituta za biologijo v sodelovanju z Inštitutom RS za vode in Ekologi brez meja, ki smo prevzeli nalogo komuniciranja o projektu.

Aktivnosti in uspehi

Trajanje

1.3. 2021 - 30. 6. 2022

Za Slovenijo vse obveznosti in pristojnosti v zvezi z uresničevanjem projekta »Pirati plastike – dajmo, Evropa!« izvaja MIZŠ, ki skupaj z ARRS zagotavljala sredstva za sofinanciranje stroškov sodelovanja za slovenske partnerje v 15-mesečnem projektu, in sicer preko ARRS CRP javnega razpisa »Zagotovimo.si hrano za jutri 2020II«, na katerem je bil izbran Nacionalni inštitut za biologijo – Morska biološka postaja Piran. Vodja projekta je dr. Mateja Grego. Partnerji oz. 'podizvajalci' NIB-MBP so Inštitut za vode RS ter Ekologi brez meja.