Avtor: Jaka Kranjc, dne 21. september 2022, 08:09

Sporočilo za javnost

V Sloveniji se nadaljujejo zamude, a tudi nekaj dobrih ukrepov

Gibanje Break Free From Plastic je danes izdalo novo poročilo o stanju implementacije Direktive o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje po državah EU. Po mnenju slovenskih predstavnikov gibanja, Ekologov brez meja, poročilo kaže napredek v večini držav, a tudi precej napak in pomanjkljivih ukrepov v njihovih načrtih za omejitev plastičnega onesnaževanja.

Prvo tako poročilo je bilo izdano lani, ko je potekel čas za prenos najstrožjih ukrepov iz direktive — prepovedi dajanja na trg in označevanja nekaterih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo. Takrat je zaostajalo še veliko držav, med njimi tudi Slovenija, Slovaška in Španija, ki so januarja 2022 prejele uradni opomin zaradi pomanjkljivega prenosa direktive. Razlog za to ni le pomanjkanja ambicije, ampak tudi, ker Evropska komisija takrat še ni pripravila nekaterih usmeritev za pravilni prenos direktive v naš pravni red.

Da večine ovir ni več, je razvidno tudi iz poročila, kjer je iz treh držav z dobro oceno število naraslo na devet. Do tega je prišlo predvsem na račun bolj ambicioznih ciljev za zmanjševanje potrošnje. Razlogi za slabe ocene pa so predvsem manjkajoči ključni ukrepi (Nizozemska, Nemčija, Avstrija, Estonija, Romunija, Madžarska in Belgija) in pomanjkanje ambicije (Hrvaška, Slovaška, Bolgarija, Romunija in Češka), medtem ko nekatere še vedno precej zamujajo (Finska, Poljska) ali pa so celo v nasprotju z direktivo (Italija).

Zemljevid prikazuje vrzel v ambicijah med najuspešnejšimi, ki vodijo prehod (označeno z zeleno), in državami, ki zaostajajo pri izvajanju ukrepov EU za omejitev plastike za enkratno uporabo (v oranžni in rdeči barvi). Za celoten pregled analize si oglejte tabelo stanja izvajanja na strani 8 poročila, kjer je poudarjeno stanje za vsako državo članico po ukrepih.

Slovenija se je zaradi predvidenih ukrepov uvrstila med države z dobro skupno oceno, čeprav prenosa direktive še nismo dokončali. Po dolgi zakonodajni poti in več javnih obravnavah je dokončanje prenosa upočasnila tudi ustavna pritožba na novi Zakon o varstvu okolja, vseeno pa lahko pričakujemo sprejem do konca leta. Kar bo skrajni čas, saj nam leto 2023 že prinaša prve obveze glede proizvajalčeve razširjene odgovornosti: ozaveščanje in plačilo stroškov za čiščenje smetenja z njihovimi izdelki.

Povsod po Evropi je bila prepoznana potreba po okrepitvi naporov za učinkovito implementacijo, saj so na trgu še vedno prisotni nekateri prepovedani plastični izdelki za enkratno uporabo. Večina držav tudi ni razčlenila obvez glede ozaveščanja in ga prepušča proizvajalcem. Nevladne organizacije iz vse Evrope zato pozivajo države in Evropsko komisijo, da odigrajo svojo ključno vlogo pri zaustavitvi onesnaževanja s plastičnimi izdelki za enkratno uporabo.

Jaka Kranjc, ki je v imenu Ekologov brez meja sooblikoval poročilo, dodaja: 

Pri nas bo za uspešno implementacijo ključen še kavcijski sistem za embalažo pijač, brez katerega ne bomo mogli doseči ciljev direktive (ne glede onesnaževanja, ne glede vsebnosti reciklirane plastike). Vladni rok, da podrobnosti uredi do naslednje pomladi, se hitro bliža, zamuda pa bi pomenila dodatne zaplete in onesnaževanje.


Dodatne informacije: