Avtor: Peter Torkar, župan Občine Gorje, dne 13. may 2024, 08:05

Občina Gorje je leta 2022, po presoji organizacije Mission Zero Academy, postala ena izmed prvih evropskih certificiranih občin zero waste. To je bila zame velika pohvala in hkrati dokaz, da kot občina ne le sledimo vsem ukrepom k zmanjšanju mešanih odpadkov oziroma večji stopnji ločljivosti odpadkov, ampak je naše delo tudi uspešno. Zavedati se moramo, da izvajanje koncepta zero waste ni lahka naloga, vendar pa je izvedljiva z ustrezno predanostjo, prilagodljivostjo in sodelovanjem med lokalno skupnostjo, podjetji, prebivalci in drugimi deležniki. Pomembno je vedeti, da je to dolgoročen cilj, ki zahteva postopno uvajanje in prilagajanje. In kot župan občanov, ki živijo v najlepši občini pod Triglavom, sem zelo ponosen, da se občani dobro zavedajo kaj za nas pomeni zmanjšati okoljske vplive, spodbujati trajnostno upravljanje in ohranjati vire, ki jih imamo. 

Območje občine Gorje je namreč tudi območje kakovostne in čiste vode. Na to smo še posebej ponosni, saj z vodnim virom ne zagotavljamo kakovostne in pitne vode le našim občanom, ampak tudi prebivalcem občin Žirovnica, Radovljica in Bled. Da si natočiš pitno vodo iz pipe je za nas velik privilegij, ki ne sme postati samoumeven, zato ga bomo še naprej ohranjali v največji meri. Našo občino krasijo tudi številne naravne znamenitosti in lepote, kamor sodijo soteska Vintgar, Pokljuška soteska in dolina Radovne. 

Naši predniki so živeli v tesnem sožitju z naravo in so bili pogosto odvisni od njenega ravnovesja za preživetje. Skozi zgodovino so se naučili različnih načinov, kako skrbeti za naravno okolje, ki jim je zagotavljalo osnovne življenjske dobrine. Mi pa živimo v obdobju hitrega napredka in kapitalizma, s čimer smo dosegli visoko raven udobja in tehnološkega razvoja. Vendar prevečkrat na račun uničenja planeta, zato je pomembno, da se zavedamo svoje odgovornosti do okolja in prihodnjih generacij. Večkrat se na glas vprašam »Ali je svet podivjal?«. Verjamem, da je le samokritični odgovor tisti, ki nam bo omogočil bolj premišljene odločitve. Morda bomo zato v prihodnje porabili več časa za premislek kako naprej. Skupaj si bomo s pozitivnimi mislimi prizadevali za čistejše okolje in varovali naš planet, na katerem radi živimo in ga ohranili za prihodnje rodove.

Peter Torkar, župan Občine Gorje

Kolumne izražajo stališča avtorjev, in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, ali društva Ekologi brez meja.