Avtor: Katja Sreš, dne 5. august 2019, 10:08

Letno v Sloveniji ustvarimo za skoraj 3 milijone ton gradbenih odpadkov, ki kljub urejenemu sistemu zbiranja še vedno deloma končajo v naravi. Več kot 10 tisoč divjih odlagališč v 41 % primerov sestavljajo gradbeni in kosovni odpadki, ki bi jih bilo mogoče reciklirati in ponovno uporabiti. Ekologi brez meja se jim bomo posvetili letošnjo jesen.

Da bi pridobili kar se da široko sliko o problematiki gradbenih odpadkov, vas prosimo, da si vzamete 3 minute časa in odgovorite na 5 kratkih vprašanj. Zbrati nameravamo vsaj 2000 odzivov, zato vas vabimo, da anonimni vprašalnik delite med čim več ljudi. Odzive zbiramo do vključno 31. avgusta.

Za izpolnjevanje vprašalnika kliknite tukaj.

EBM anketa gradbeni odpadki banner