Avtor: Katja Sreš, dne 24. april 2023, 07:04

Sporočilo za javnost

Ekologi brez meja so si v sodelovanju z Občino Škofja Loka in ob podpori Lidla Slovenija zadnji dve leti s programom Hrana svoje mesto najde prizadevali zmanjšati količine zavržene hrane. Ob letošnjem Slovenskem dnevu brez zavržene hrane sporočajo, da so ukrepi padli na plodna tla. 

Po lanski izhodiščni analizi zavržene hrane v Vrtcu Škofja Loka in Dijaškem domu Škofja Loka so v sodelovanju s širšo skupino deležnikov izbrali ukrepe za zmanjšanje količin zavržkov, zaposleni v obeh ustanovah pa so ponovili večdnevno tehtanje. Tudi tokrat je bilo analiziranih več kot 16 tisoč obrokov, rezultati pa kažejo na uspeh vpeljanih ukrepov. 

Spremembe pri načrtovanju količin so v sedmih enotah (oz. osmih kuhinjah) Vrtca Škofja Loka prispevale k 21 % manj zavržkov v primerjavi z lanskim letom. Skupaj je v petih dneh merjenja nastalo 647 kg zavržkov oz. 449 kg užitnega dela ostankov, kar predstavlja 9.5 % od pripravljenih količin. Če bi količine teoretično preračunali na letno raven, govorimo o prihranku v vrednosti 6 ton. V 2022 je količina zavržkov na osebo znašala 121 gramov na dan, po uvedbi ukrepov pa se je znižala na 92 gramov. Čeprav še vedno ostajajo tekoči ostanki (napitki, juhe) velik izziv, pa je po ukrepih viden uspeh napram lani. Tekoči ostanek po novih podatkih znaša 44 % (lani 47 %). 

V Dijaškem domu Škofja Loka, kjer za prehrano skrbi podjetje Slorest, je tehtanje potekalo tri dni. V tem času se je zavrglo 82 kg hrane, kar na osebo na dan pomeni 42 gramov zavržkov. Upoštevajoč izhodiščno količino v višini 47 gramov na osebo na dan, lahko govorimo o 10 % znižanju zavržkov. V primerjavi s preteklim letom so se precej znižale količine tekočih ostankov (iz slabih 7 % na dober odstotek). Poleg živilskim zavržkom pa so se posvetili tudi plastiki. V letošnjem šolskem letu so odstranili plastične kozarčke za enkratno uporabo, s čimer na dan ustvarijo tudi do tri kg manj plastičnih odpadkov.

Program se je ob Slovenskem dnevu brez zavržene hrane (24. 4.) v Škofji Loki uspešno zaključil, Ekologi brez meja pa s smernicami za izvedbo programa vabijo tudi druge občine k poglobljenemu delu za zmanjšanje količin zavržene hrane.  

Dodatne informacije