Cenik vsebinskih storitev

Šolam in nevladnim organizacijam nudimo nižjo ceno storitev - kontaktirajte nas za ponudbo

StoritevEnotaCena v EUR
1. STORITVE NA PODROČJU OKOLJEVARSTVA
Predavanje na temo odpadkov, varovanja okolja itd. v živo
(vsa predavanja si lahko ogledate tukaj)
1 šolska ura
2 šolski uri
230,00
390,00
Predavanje na temo odpadkov, varovanja okolja itd. prek spleta
(vsa predavanja si lahko ogledate tukaj)
1 šolska ura
2 šolski uri
190,00
350,00
Team building igra na temo zavržene hrane ali odpadnega tekstila3 šolske ure25,00/osebo
Zero waste hunt - zabavno spoznavanje trajnostne Ljubljane2-3 šolske ure20,00/osebo
Projekcije filmov 'Ne meč'mo hrane stran!' in 'Smeti'licenca za 1 dan100,00
Program “Trajnostni razvoj v podjetjih” programpišite nam za ponudbo
Organizacija ogleda dobrih praks v Sloveniji ali tujiniprogrampišite nam za ponudbo
Komunikacijska podpora okoljskim temam programpišite nam za ponudbo
2. ZERO WASTE PROGRAM
TURIZEM: delavnica za organizatorje prireditev z manj odpadki 4 šolske ure600,00
TURIZEM: pridobivanje naziva “Zero Waste” za prireditve program delapišite nam za ponudbo
TURIZEM: pridobivanje naziva “Zero Waste” za hotele in druge namestitve program delapišite nam za ponudbo
OBČINE: pridobivanje evropskega Zero waste certifikata za občineprogrampišite nam ali MiZA za ponudbo
OBČINE: uvodna delavnica "Predstavitev zero waste koncepta"1 delavnica
do 10 oseb
600,00
OBČINE: delavnica o ukrepih za občine na poti zero waste  1 delavnica
do 15 oseb
1200,00
OBČINE: sodelovanje na javni predstavitvi "zero waste koncepta" v lokalni skupnosti sodelovanje300,00
TURIZEM: pridobivanje evropskega Zero waste poslovnega certifikata za namestitve, gostinske ponudnike, prireditve ali trgovine z živiliprogrampišite nam ali MiZA za ponudbo
3. DRUGE STORITVE
IT storitve za NVO več informacij
Kozarci za večkratno uporabo 2 dcl, 3 dcl, 5 dcl nakup - 1 kozarec
najem - 1 kozarec
0,50

0,10
Izposoja zastave za označevanje ekoloških otokovnajem - 1 zastava/dan5,00

Cene ne vsebujejo davka na dodano vrednost. Smo zavezanci za DDV. Cenik velja od 15. 2. 2023.