O projektu

Namen mednarodnega sodelovanja je spodbuditi zanimanje za aktivno državljanstvo pri mladih v okrožju Poznana. Z različnimi orodji in pristopi bomo šolarjem približali družbeno in okoljsko odgovornost ter prostovoljstvo. Poudarek bo na zero waste pristopih, kar bomo predstavili tudi občinskim uradnikom na ločenih izobraževanjih.

Aktivnosti in uspehi

  • organizacija študijskega obiska v Sloveniji (Ljubljana, Škofja Loka in Bled)

Trajanje

1.1.2022 - 31.12.2022
Partnerji: The CREO Civic Education Development Center Association, The Poznań Metropolis Association, Norsensus Mediaforum, Ekologi brez meja. Projekt je financiran s strani programa Active Citizen - Regional Fund Program.