Cilji in aktivnosti

  • organizacija prve konference o krožnem gospodarstvu v Sloveniji
  • ponuditi priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj
  • prek mednarodnih govorcev predstaviti dogajanje na ravni EU

Naši uspehi

  • več kot 400 udeležencev iz Slovenije in tujine
  • Slovenija spozna koncept krožnega gospodarstva

Sorodni projekti

Po uspešni izvedbi prve konference o krožnem gospodarstvu v Sloveniji smo tematiko nagovorili tudi na okrogli mizi o "To ni samo reciklaža" in javni debati "Kako zelene so zelene politike?".

Nadaljnja prizadevanja

Pri našem delu nadaljujemo z vpeljavo konceptov krožnega gospodarstva, predvsem v njegovi bolj otipljivi obliki, zero waste filozofiji, ki se nanaša na ravnanje z odpadki, kar neposredno prispeva k prehodu družbe v krožno gospodarstvo.

Gradiva