Zero waste gibanje je formalno organizirano v Mednarodni Zero Waste zvezi (Zero Waste International Alliance), ki jo sestavljajo Zero Waste mreže iz različnih celin. Zero Waste Europe združuje 20 nacionalnih organizacij in preko 300 Zero Waste lokalnih skupnosti. Nacionalne organizacije so odgovorne za izmenjavo informacij in dobrih praks znotraj mreže ter za spremljanje delovanja in doseganja zastavljenih rezultatov Zero Waste občin v posamezni državi. Nacionalna Zero Waste organizacija za Slovenijo smo Ekologi brez meja preko programa Zero Waste Slovenija. Za več informacij o pridružitvi mreži, v kateri je trenutno 9 slovenskih občin, nas kontaktirajte.

Uporabna gradiva