Turizem predstavlja veliko priložnost in pomemben del slovenskega gospodarstva. Slovenijo pozicioniramo kot zeleno destinacijo, a te danosti  je potrebno ohranjati in zanje skrbeti. Organizatorje prireditev in ponudnike turističnih namestitev spodbujamo in vključujemo v prehod v zeleno gospodarstvo ter trajnostno upravljanje z viri preko preprečevanja nastajanja odpadkov, ponovne uporabe in recikliranja. Vabljeni, da skupaj z nami stopite na zero waste pot. Za več informacij in pridobitev naziva Zero waste hotel/prireditev nas kontaktirajte.

Uporabna gradiva

  • Splošne smernice za organizacijo zero waste prireditev in Zakonodajna priporočila za dogodke brez odpadkov
  • Smernice za zero waste hotele in restavracije ter publikacija "Turizem, krožno gospodarstvo in odpadki"