Sodelujoče izobraževalne ustanove

Biotehniška šola Šempeter pri Gorici
Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
CIRIUS Vipava
Dijaški dom Drava
Dijaški dom Ptuj
Dom Antona Skale Maribor
Ekonomska šola Ljubljana
Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru (EPF UM)
ERUDIO Izobraževalni center
Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem (UP FHŠ)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ)
Giardino d'infanzia Delfino blu
Gimnazija Ilirska Bistrica
Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše
Gimnazija Ledina, GL
Gimnazija Ormož
GLASBENA ŠOLA NOVA GORICA
Hiša otrok Frančiška Sedeja Nova Gorica
Javni vzgojno - izobraževalni zavod Vrtec Otona Župančiča Maribor
JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah
Kranjski vrtci, enota Biba, Zg. Bitnje
Mladinsko središče Vič
Osnovna šola 27. julij,Kamnik
Osnovna šola Ane Gale Sevnica
Osnovna šola Antona Ukmarja Koper
Osnovna šola Bovec
Osnovna šola Božidarja Jakca
Osnovna šola Cankova
Osnovna šola Danile Kumar
Osnovna šola Dornberk
Osnovna šola Elvire Vatovec Prade
Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica
Osnovna šola Istrskega odreda Gračišče
Osnovna šola Ketteja in Murna
Osnovna šola Koper
Osnovna šola Koseze
Osnovna šola Majde Vrhovnik
Osnovna šola Martina Krpana
Osnovna šola Mirana Jarca
Osnovna šola n.h. Maksa Pečarja
Osnovna šola Pesnica, Pesnica pri Mariboru
Osnovna šola Poljčane
Osnovna šola Polje
Osnovna šola Stara Cerkev
Osnovna šola Starše
Osnovna šola Šmartno na Pohorju
Osnovna šola Tišina
Osnovna šola Vrhovci
OŠ Bežigrad
OŠ Bičevje
OŠ Cerkvenjak - Vitomarci
OŠ DUŠANA BORDONA SEMEDELA KOPER
OŠ Franceta Bevka Tolmin
Oš Gornji Petrovci
OŠ Kapela
OŠ Mislinja, POŠ Dolič
OŠ Neznanih talcev Dravograd
OŠ Notranjski odred Cerknica
OŠ Zreče
Podružnična osnovna šola Gotovlje - POŠ Gotovlje
Podružnična šola Godovič (Osnovna šola Idrija)
Scuola dell'infanzia LA COCCINELLA Pirano - Vrtec LA COCCINELLA Piran
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
Srednja šola Črnomelj
Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
ŠC Ljubljana, Gimnazija Antona Aškerca
Šolski center Nova Gorica (ŠCNG)
Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta
Viški vrtci
VIZ Vrtec Ormož
Vrtci Občine Žalec
Vrtec Antona Medveda Kamnik
Vrtec Hans Christian Andersen
Vrtec Hrastnik
Vrtec Ig
Vrtec Jelka
Vrtec Jožice Flander
Vrtec Kočevje
VRTEC Kočevje - enota Ostržek
Vrtec Koper, Oddelek Žogica
Vrtec Mavrica Vojnik
Vrtec Mojca Enota Tinkara
Vrtec Nova Gorica, Enota Ciciban
Vrtec Nova Gorica, enota Julka Pavletič Solkan
Vrtec Nova Gorica, Enota Kurirček
Vrtec Nova Gorica, Enota Najdihojca
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
Vrtec Pedenjped Novo mesto
Vrtec Peter Pan
Vrtec Postojna
Vrtec pri OŠ Deskle
Vrtec Pri OŠ Šenčur
Vrtec Radenci - Radenski mehurčki
Vrtec Škofja Loka
Vrtec Šoštanj
Vrtec Velenje, Enota Najdihojca
Vrtec Velenje, enota Tinkara
Vrtec Vodmat
VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin
Vzgojnovarstveni zavod Radovljica
Waldorfska šola Ljubljana, OE Savinja
Zasebni vrtec Sonček d.o.o.
Zavod ND Ilirska Bistrica, OE Vrtec Antonina