Plan B za Slovenijo je mreža okoljskih nevladnih organizacij, v kateri Ekologi brez meja vodimo delovno skupino za učinkovito rabo virov in odpadke, sodelujemo pa tudi pri delu drugih skupin. Cilj mreže je prispevati k oblikovanju bolj kakovostnih in trajnostno naravnanih javnih politik ter k usposobljenosti in trajnosti nevladnega sektorja.

Mreža spremlja in se vključuje v normativne procese na nacionalni in evropski ravni ter ozavešča javno upravo, javnost in gospodarstvo o okoljskih problematikah in vlogi ter pomenu NVO.

Projekt je bil financiran s strani ESS + Ministrstvo za javno upravo.