Avtor: Katja Sreš, dne 29. september 2021, 06:09

Občinska iniciativa za manj zavržene hrane 

Ob Mednarodnem dnevu ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani, ki ga obeležujemo 29. septembra, Ekologi brez meja v sodelovanju z Lidlom Slovenija pričenjamo aktivnosti za celostno preprečevanje in zmanjševanje količin zavržene hrane na ravni lokalnih skupnosti. Za sodelovanje v pilotnem projektu Hrana svoje mesto najde je bila izbrana občina Škofja Loka.

Ekologi brez meja, ki že desetletje raziskujemo in delujemo na področju zavržene hrane, smo k sodelovanju povabili obstoječe in bodoče občine iz mreže Zero waste Slovenija, saj so te skupnosti po naših izkušnjah zaradi zero waste strategije bolj dovzetne in pripravljene na ambiciozne spremembe.

»Na poti proti zero waste inciativi smo v Škofji Loki veseli, da lahko v sklopu tega projekta posvetimo posebno pozornost zavrženi hrani, ki od nas ne zahteva globokih prilagajanj - le našo odločitev in nekaj sprememb obnašanja - hitro lahko naredimo razliko, ki je pomembna,«

poudarja župan občine Škofja Loka, Tine Radinja.

V okviru projekta bomo iskali možnosti za zmanjšanje zavržkov hrane znotraj treh ciljnih skupin: javni sektor, gospodarski subjekti, gospodinjstva in izdatno ozaveščali o tematiki. Projekt se bo sklenil s Slovenskim dnem brez zavržene hrane, ki smo ga na pobudo Lidla Slovenija prvič obeležili 24. aprila in je bil glavni povod za pričetek konkretnega sodelovanja in aktivnosti.

»V Lidlu Slovenija se zavedamo se, da je zavržena hrana večplastni izziv, s katerim se moramo sistemsko soočiti na vseh ravneh – tako proizvajalci, kot tudi trgovci in na koncu kupci. S pilotnim projektom »Hrana svoje mesto najde« v Škofji Loki ustvarjamo poligon za lokalno okolje, da najprej razišče svoje potenciale na tem področju, nato pa tudi vpelje potrebne rešitve. Že sedaj se veselimo spodbudnih rezultatov,«

je dejala Tina Cipot, vodja področja korporativnega komuniciranja v Lidlu Slovenija.

»V preteklosti smo tematiko zavržene hrane skozi projektne, raziskovalne in promocijske aktivnosti naslovili že večkrat - imamo veliko znanja, izkušenj in idej, zdaj si želimo vse to videti v praksi,«

pojasnjuje predsednica društva Ekologi brez meja, Urša Zgojznik. V pilotnem projektu bomo oblikovali konkreten model sodelovanja z lokalno skupnostjo na področju ravnanja in predvsem zmanjšanja zavržene hrane in ga nato ponudili v izvajanje tudi ostalim občinam.