Avtor: Uroš Macerl, predsednik Eko kroga, dne 29. june 2021, 11:06

Voda je eno največjih naravnih bogastev Slovenije. Nimamo nafte, zlata, dragocenih ali redkih mineralov. Imamo pa vodo, gozdove, ohranjeno naravo. Ti so za našo državo izjemno pomembni, v prihodnje bodo pa samo še bolj. Vlada želi nedopustno posegati v naše vode, zato bomo 11. julija glasovali PROTI noveli Zakona o vodah.  

Če bo novela obveljala, bosta ogrožena kakovost in prost dostop do obal rek in jezer. Voda iz rek in jezer polni tudi podzemne vode. Te pa so v Sloveniji glavni vir pitne vode. Zdrav priobalni pas z obilo biotske raznovrstnosti in mikroorganizmi deluje kot filter, ki površinske vode prečisti preden pridejo do podzemlja.  Ko ta filter deluje, imamo čisto vodo. Če pa priobalne pasove pozidamo, izgubimo filter in zmanjša se kakovost podzemnih voda, s tem pa tudi kakovost pitne vode.

Vizjak nam zatrjuje, da novela zakona zožuje možnosti gradenj na zemljiščih ob rekah, jezerih, morju. Gre za veliko zavajanje in spretno besedno igro z izrazi javno dobro in javna raba.  Javna raba namreč pomeni samo to, da je raba nečesa (denimo javnega dobra) dostopna vsem pod enakimi pogoji. To je lahko terasa hotela ob jezeru ali reki, kjer vsi za kavo plačajo 20 eur. Vemo, kdo so tisti, ki bodo tam sedeli.

V kampanji vlada in Vizjak uporabljajo laž za lažjo. Ko je bila novela zakona v javni obravnavi, so stroka in civilna družba podali svoje pripombe, a nobena ni bila upoštevana. Ko smo ugotovili, da so bili škodljivi amandmaji dodani šele kasneje, smo vlado prosili naj jih umakne in opravi ustrezna posvetovanja z različnimi deležniki. Niso nas slišali. Ko je bila novela že sprejeta v Državnem zboru, ko smo uspeli zbrati ogromno podporo ljudi s peticijo in kasneje za razpis referenduma, pa nas je k pogovorom nenadoma pozival Vizjak, vlada in celo predsednik. Gre samo za igo. Za pogovore je zdaj namreč prepozno, zakon je sprejet. Edini mehanizem, ki ga lahko še ustavi je ta, da nas v nedeljo, 11. julija, 340.007 glasuje PROTI. Vizjak medtem javnosti še kar razlaga, da se nočemo pogovarjati, čeprav je javno soočenje z nami že zavrnil.

Argumentov, zakaj glasovati PROTI je ogromno. Najdete jih na Facebook strani in spletni strani referenduma. Tokrat pa želim izpostaviti naslednje. V zadnjih nekaj letih smo pod vsemi vladami priča ogromnemu pritisku na naše okolje in naravo s strani neodgovornega kapitala, podprtega z neodgovorno politiko: fraking, ravnanje z odpadki, sporni gradbeni posegi, hrup, emisije nevarnih snovi, nekazovan okoljski kriminal, itd.. Zdaj je na vrsti voda. In na tej točki je skrajni čas, da potegnemo črto. Kajti če nam ne uspe pri vodi, bo neodgovorni politiki in kapitalu to signal, da lahko svoje početje nadaljuje in celo stopnjuje.

Zdaj je torej idealna priložnost in trenutek, ko je nujno narediti nekaj dobrega in odgovornega do nas samih, naših otrok, vnukov in vseh prihodnjih generacij. In to tako preprosto, da se odpravimo na referendumska volišča in obkrožimo PROTI.

Uroš Macerl, predsednik Eko kroga