Avtor: Jaka Kranjc, dne 29. april 2021, 09:04

Reloop je s podporo Break Free From Plastic in Changing Markets Foundation izdal poročilo What We Waste, ki preuči dvajsetletno serijo podatkov o prodaji in ravnanju z odpadki embalaže pijač 93 držav (vključno s Slovenijo) in ovrednoti potencial depozitnih sistemov za zmanjšanje količin izgubljenih odpadkov embalaže pijač. 

Pod izgubljene odpadke avtorji razumejo take, poslane na odstranjevanje (sežig, odlaganje), in take, ki končajo v naravi. Poročilo analizira postopen premik proizvajalcev stran od embalaže pijač za ponovno polnjenje in posledično porast odpadkov. Zaključuje, da bi s širšo uvedbo depozitnih sistemov lahko samo v EU zmanjšali število plastenk, pločevink in steklenic, ki končajo na tleh ali v zraku, za 31 milijard, pri čemer večina odpade na plastenke.

Ob upoštevanju povprečnega uspeha drugih držav raziskovalci za Slovenijo ocenjujejo, da bi lahko zmanjšala količino takih odpadkov za več kot 76 %! V Litvi so že v prvem letu po uvedbi depozitnega sistema dosegli še boljše rezultate (87 % zmanjšanje) in imajo danes najvišjo stopnjo recikliranja odpadne plastične embalaže v Evropi.

DržavaIzgubljenih embalaž pijač na osebo, 2019 Izgubljenih embalaž pijač na osebo, depozitni scenarijIzgubljenih embalaž pijač, 2019, brez depozita
Francija12230 8.206.632.516
Slovenija10326 214.861.589
Češka9322 996.021.488
Avstrija7132 631.561.616

Avtorji zaključujejo, da so se depozitni sistemi tako za embalažo za enkratno kot večkratno uporabo spet izkazali kot ključni za zmanjšanje onesnaževanja z embalažami pijač, bolj krožno rabo in doseganje ciljev Direktive o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (SUPD).