Avtor: EBM, dne 12. april 2022, 00:04

Zunanji strokovnjak organizacije Mission Zero Academy (MiZA) je za obe občini revidiral uspešnost izvajanja zero waste ukrepov in skladnost s pogoji, ki jih zahteva certifikat. Revizija je dokazala znatnost napredka občin pri izvajanju aktivnosti na področju zero waste in krožnega gospodarstva. Tako sta Občini Bled in  Gorje pridobili certifikat “Zero Waste Občina” (“Zero Waste Certified City”) z oceno dveh zvezdic od petih.

Evropski certifikat, ki ga je razvila MiZA, pod okriljem Zero Waste Europe, je namenjen pospeševanju prehoda evropskih mest na zero waste (nič odpadkov) in izvajanju krožnega gospodarstva na lokalni ravni.

Ambiciozen certifikacijski standard, sestavljen iz 5 korakov (izraz interesa, zaveza - faza kandidatov, implementacija, certificiranje in letne izboljšave) s stalno podporo strokovnjakov s področja ravnanja z odpadki in viri, je razvit okoli sistema točkovanja, ki vključuje obvezne in dodatne kriterije.

Dodatni kriteriji so ovrednoteni glede na ambicioznost in učinek posameznih skupin ukrepov. Kombinacija teh točk skupaj opredeljuje raven certificiranja občine in njeno število „zvezdic“. Certifikat z dvema zvezdicama pomeni, da občini že sedaj ravnata z viri mnogo bolje od zahtev zakonodaje, saj imata širok nabor ukrepov za preprečevanje nastajanja odpadkov, ponovno uporabo in boljše ločevanje, hkrati pa raznolike lokalne akterje aktivno spodbujata k sprejemanju lastnih zero waste ukrepov. Tako Bled kot Gorje sta pokazala vizijo pri ravnanju z viri, obstoječa strategija pa narekuje dodatne izboljšave, ki bodo ob naslednji reviziji zagotovo prinesle več zvezdic.

Kljub temu, da sta občini močno obremenjeni s turizmom, sta skupaj z Ekologi brez meja (Zero Waste Slovenija), uspeli doseči impresivne rezultate:

  • izvedenih več kot 40 ukrepov za izboljšanje upravljanja z viri in ozaveščenosti,
  • povečanje stopnja ločenega zbiranja za 7-11 % na 71 % oziroma 75 %,
  • zmanjšanje količine mešanih odpadkov na turista za 16 %, njihovo število pa se je tačas skoraj podvojilo.

Po pridobitvi certifikata bodo občine izvajale nadgradnje ukrepov in njihovega spremljanja, vsaka 3 leta pa bodo zopet podvržene reviziji za potrditev certifikata — z možnostjo višje ocene do 5 zvezdic.

Certifikata predstavljata velik zagon za Gorje in Bled, njune občane in Evropo v celoti, saj občini dokazujeta, da je evropski krožni prehod ne le možen, ampak nujen in da se lahko začne na lokalni ravni.

“V imenu Mission Zero Academy (MiZA) občinama Bled in Gorje toplo čestitam, da sta postali prvi evropski certificirani zero waste občini! To je velika pohvala za uspešno delo in nenehne izboljšave za bolj čisto in zdravo družbo. Gorje in Bled pa sta pripravljena iti še dlje proti zastavljenim ciljem. Vabim druge slovenske in evropske občine, da sprejmejo izziv in jima sledijo, kar bo prineslo ogromno prednosti tako za okolje kot za kakovost življenja skupnosti." 

-- Marko Košak, koordinator ravnanja z odpadki pri Zeleni akciji, revizor za MiZA

Naziv “Zero Waste Občina” nas je zelo razveselil, sploh ker smo prvi certificirani občini v Sloveniji (oz. na svetu). Ponuja nam priložnost za izboljšavo in zavezo k še večji usmeritvi v krožno gospodarstvo na vseh področjih. Zato pridobitev certifikata ne predstavlja cilja, saj je zero waste popotovanje, ki se nikoli ne konča. To je način življenja, kjer z majhnimi izbirami, ki jih sprejemamo vsak dan, delamo velike korake, ki spreminjajo naš odnos do okolja in družbe. 

-- Jožica Peljhan, koordinatorka za zero waste pri Infrastrukturi Bled

“Ponosni smo na Bled in Gorje, ki si že sedem let prizadevata za večjo krožnost in nadaljujeta s pionirskim zero waste duhom navkljub zahtevni situaciji. Zdaj se bo na njunemu primeru učilo še več mest po vsej Evropi!”

--  Žaklina Žnajder, koordinatorka Zero Waste Slovenija pri Ekologih brez meja

foto: Mediaspeed (Vid Rotar)