Avtor: Katja Sreš, Jaka Kranjc, dne 9. may 2022, 17:05

Prvi teden v maju so se prvič po treh letih v živo srečali evropski predstavniki gibanja Break Free From Plastic. Slovenijo v množičnem gibanju organizacij, ki si prizadevamo za rešitev plastične krize, najbolj aktivno zastopamo Ekologi brez meja. In prav nam je bila zaupana organizacija pomembnega srečanja, ki predstavlja korak naprej v strategiji za manj onesnaževanja s plastiko. V Bohinjski Bistrici smo gostili več kot 70 največjih strokovnjakov in aktivistov na področju plastike.

Ideja o globalnem gibanju, povezovanju ciljev in aktivnosti je posledica zavajajočega in nepravičnega sklepa iz 2015, da je za onesnaževanje s plastiko kriv globalni jug. Tudi Ekologi brez meja smo takrat v odprtem pismu podprli azijsko-pacifiške kolege, ki so se zoperstavili škodljivi interpretaciji poročila Ocean Conservancy. Leta 2016 je tako nastalo svetovno gibanje, ki danes združuje že več kot 11.000 organizacij in posameznikov z vsega sveta in kot jedrni člani lahko z navdušenjem spremljamo napredek, ki je rezultat tako celovitega in sistematičnega povezovanja

Ker je delo lažje in so tudi globalni izzivi na koncu lokalni, je koordinacija gibanja razdeljena po celinah. Na tokratnem srečanju evropskega gibanja so bili v ospredju ključni gradniki gibanja, kot so upravljanje, rast, dolgoročni razvoj in prilagajanje na spremenjene okoliščine. Med bolj praktičnimi vsebinami pa so se znašli:

  • boj proti fosilni industriji kot glavnemu pospeševalcu proizvodnje plastike,
  • vplivi na zdravje in regulacija kemikalij,
  • globalna konvencija o plastičnemu onesnaževanju,
  • prihajajoče zakonodajne spremembe na ravni EU,
  • investicijska finančna tveganja zaradi plastičnega onesnaževanja,
  • vzpostavitev ponovne uporabe kot nekaj povsem običajnega,
  • zahteve po korporativni odgovornosti in 
  • razvoj zero waste skupnosti. 

Posebna pozornost je bila namenjena alternativam plastiki za enkratno uporabo in presečnosti področij, na katerem gibanje intenzivno dela v zadnjem letu (povezovanje z LGBTI skupnostmi, invalidi, brezdomci, Romi itd.) za večjo okoljsko pravičnost.