Avtor: Jaka Kranjc, dne 4. january 2021, 12:01

Januarja že tradicionalno pogledamo smotrnost našega delovanja v prejšnjem letu s finančnega vidika. V prejšnjih dveh pregledih smo se omejili na porabo časa, ki je bila edini enostavno dostopen podatek. Od letos naprej pa podajamo oceno na podlagi vseh nastalih stroškov, še pred zaključenim finančnim poročilom.

Vse te podatke podrobno spremljamo iz več razlogov:

  • da lahko finančno obstanemo,
  • da lažje usmerjamo naše delo,
  • da višamo transparentnost in zaupanje
  • in da pri tem ostajamo primer dobre prakse.

Naša letna poročila so sicer javno dostopna na spletni strani in AJPES-u, a nam ne povedo dovolj, pa še pripravljamo jih le enkrat letno. Po vzoru Charity Navigatorja, ki ocenjuje učinkovitost milijonskih nevladnih organizacij, v Sloveniji nastaja portal dobrodelen.si. Bolj resno, učinkovito in transparentno delovanje pomeni več točk pri ocenjevanju in kdo si jih ne bi želel? Portal je sicer prvenstveno namenjen diferenciaciji humanitarnih organizacij, a je na voljo vsem NVO, vključno nam.

Z letošnjim letom smo poročanje za portal v veliki meri avtomatizirali. Gre za nadgradnjo obstoječih evidenc in nekaj prilagoditev, saj so definicije nekaterih finančnih kategorij drugačne od naših.

Eden od najbolj enostavnih in povednih kazalnikov finančne učinkovitosti je delež stroškov namenjenih programskemu delu. Torej delu, zaradi katerega sploh obstajamo. Vse ostalo predstavljajo stroški režije in financiranja, ki jih je včasih sicer težko ločiti od programskih, a oceno vseeno lahko podamo. Donatorje ponavadi zanimajo predvsem deleži porabe in količina zbranih sredstev na 1 € vložka. Za nas klasične donacije žal ne predstavljajo pomembnega vira prihodkov, tako da je ta kazalnik nesorazmerno dober in ga niti ne objavljamo. A poglejmo stroške po kategorijah.

Deleži porabe sredstev v 2020

Deleži kategorij sredstev v EBM glede na sprejete mejnike učinkovitosti. Za popolno ujemanje bi delež pri financah moral biti 0,7 %, razlika pa pridodana administraciji.

Kaj vse razumemo pod temi kategorijami?

  • Vsebinsko delo: skoraj vse programsko in projektno delo, spremljanje zakonodaje in zagovorništvo, odgovarjanje na vprašanja javnosti in novinarjev ter drugo komuniciranje, sodelovanje v mrežah;
  • Administracija: splošne formalnosti in poročanja, splošno vodenje in načrtovanje, birokracija ukvarjanja s prostovoljci in praktikanti, usposabljanja, računovodstvo;
  • Finance: pisanje projektnih prijav, spremljanje razpisov in naročil, donacije in sponzorstva, priprava ponudb in manjši del izvajanja zunanjih storitev.

Pri tem je treba upoštevati, da vsebinsko delo ni možno brez določene količine administrativnega in finančnega, tako da se ponavadi zraven upošteva še del teh stroškov. Pravega ključa (še) ni.

V primerjavi s podobnimi podatki iz prejšnjih let, bistvenih sprememb ni, počasi pa se kaže pozitiven trend. Navkljub kataklizmičnemu letu nam je uspelo ohraniti visoki nivo učinkovitosti delovanja. V resnici je najbrž ravno obratno in nam je naše dobro delo omogočilo uspešno prebroditi ta izjemno turbulentni tok prejšnjega leta. Kaj vse smo počeli, pa si lahko preberete v našem vsebinskem poročilu.