Avtor: Avtor: Jaka Kranjc, dne 3. january 2022, 14:01

Ob vsakem začetku leta radi pogledamo finančno smotrnost našega delovanja v prejšnjem letu. Uporabljamo lastno metodologijo na podlagi nastalih stroškov, saj bo tudi računovodsko večina knjiženih na isto leto. Povedo nam veliko, glavne kazalnike pa predstavljamo v nadaljevanju.

Finančne podatke podrobno spremljamo iz več razlogov:

  • da lahko obstanemo,
  • da lažje usmerjamo naše delo,
  • da višamo transparentnost in zaupanje
  • in da pri tem ostajamo primer dobre prakse.

Naša letna poročila so sicer javno dostopna na spletni strani in AJPES-u, a nam ne povedo dovolj, pa še pripravljamo jih le enkrat letno. Po vzoru Charity Navigatorja, ki ocenjuje učinkovitost milijonskih nevladnih organizacij, v Sloveniji nastaja portal dobrodelen.si (splavitev letos!). Bolj resno, učinkovito in transparentno delovanje pomeni več točk pri ocenjevanju in kdo se ne bi želel dokazati?

Z lanskim letom smo poročanje za portal v veliki meri avtomatizirali in prilagodili. Tako imamo vse potrebne podatke že v prvih dneh novega leta in samo poročanje ne predstavlja večjega bremena.

Eden od najbolj pomembnih kazalnikov finančne učinkovitosti je delež stroškov namenjenih programskemu delu. Torej delu, zaradi katerega sploh obstajamo. Vse ostalo predstavljajo stroški režije in financiranja, ki jih je včasih sicer težko ločiti od programskih, a oceno vseeno lahko podamo. Donatorje ponavadi zanimajo predvsem deleži porabe po naštetih kategorijah in višina stroškov za vsak zbran evro donacij. Ker se bolj malo ukvarjamo s spodbujanjem donacij posameznikov, je ta kazalnik odličen — lani smo za vsakih zbranih sto evrov porabili le tri. Hvala vsem, ki ste nas tako podprli! A poglejmo še stroške po kategorijah.

Deleži porabe sredstev v 2021

Deleži porabe sredstev v EBM glede na sprejete mejnike učinkovitosti. Za popolno ujemanje bi delež pri financah moral biti 0,3 %, razlika pa dodana administraciji.

Kaj vse razumemo pod temi kategorijami?

  • Vsebinsko delo: skoraj vse programsko in projektno delo, spremljanje zakonodaje in zagovorništvo, odgovarjanje na vprašanja javnosti in novinarjev ter drugo komuniciranje, sodelovanje v mrežah;
  • Administracija: splošne formalnosti in poročanja, splošno vodenje in načrtovanje, birokracija ukvarjanja s prostovoljci in praktikanti, usposabljanja, računovodstvo;
  • Finance: pisanje projektnih prijav, spremljanje razpisov in naročil, donacije in sponzorstva, priprava ponudb.

Pri tem je treba vedeti, da vsebinsko delo ni možno brez določene količine administrativnega in finančnega, tako da bi bilo morda smiselno upoštevati še del teh stroškov. Pravega ključa še ni.

V primerjavi s podatki iz prejšnjega leta je viden izrazit napredek. Visok nivo učinkovitosti nam je uspelo še izboljšati, je pa res, da je z večjo ekipo to lažje doseči, saj različni fiksni stroški avtomatsko predstavljajo nižji delež v celoti. Kaj vse smo počeli, pa si lahko preberete v našem vsebinskem poročilu.