Avtor: Barbara Kirn, dne 13. february 2023, 17:02

Sporočilo za javnost

Raziskava o nasmetenosti slovenskih cest

Ljubljana, 14. februar 2023 – Ekologi brez meja so izvedli študijo o smetenju ob različnih tipih slovenskih cest. Na 24 izbranih odsekih cest so skupaj pobrali 8713 kosov odpadkov oziroma skoraj 145 kilogramov. Kar slaba tretjina (32,1 %) pobranih odpadkov so predstavljali odpadki, ki bi jih lahko preprečil kavcijski sistem: plastenke, pločevinke in steklenice.

Od 2967 kosov odpadkov, pobranih na 19 odsekih regionalnih in lokalnih cest, so plastenke, pločevinke in steklenice predstavljale 32,1 % vseh odpadkov. Če upoštevamo še avtoceste, kjer so pregledali le počivališča, je odstotek 16,2 %. Zaradi specifičnosti avtocestnih postajališč (pregledovanje vsebine košev za odpadke, dnevno čiščenje lokacij) je bilo tam opaziti večji odstotek drugih odpadkov. Odstotek plastenk, pločevink in steklenic, izračunan glede na težo odpadkov, je še višji: 45,1 % na lokalnih in regionalnih cestah oziroma 35,4 % na vseh odsekih.

Znotraj kategorije odpadkov, ki jih pokriva kavcijski sistem, je bilo z naskokom največ pločevink (68,0 %), sledile so plastenke (26,8 %) (računano glede na kose odpadkov). Deleži glede na težo odpadkov so bili precej enakomerni. 

Delež odpadkov, ki jih z ukrepi pokriva SUP uredba, je bil ob cestah 52,4 % (po kosih) oz. 50,6 % (po teži). Na počivališčih, kjer so našli velike količine kozarčkov za kavo, pa 46,1 % oz. 38,5 %. Tako je skoraj vsak drugi odpadek že vsaj delno naslovljen z zakonodajo, ukrepi pa se še ne poznajo.

Ekologi brez meja so pobiranje odpadkov izvedli novembra in decembra 2022. V raziskavo so vključilli pet odsekov na avtocestah, 7 kilometrskih odsekov na regionalnih cestah ter dvanajst kilometrskih odsekov na občinskih cestah po vsej Sloveniji. Pri izboru odsekov na regionalnih cestah in avtocestnih postajališč so se posvetovali z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo ter Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji. Raziskavo bodo na istih odsekih ponovili po uvedbi kavcijskega sistema v Sloveniji.

Barbara Kirn, vodja raziskave, je ob tem povedala:

“Smetenje škodi vsem: okolju, našemu zdravju in denarnicam, zato poskrbimo za pravilno odlaganje odpadkov. Podatki iz drugih evropskih držav so jasni: samo s pomočjo kavcijskega sistema lahko dosežemo najvišje stopnje ločene zbranih odpadkov (čez 90 %) in kar je še pomembneje: preprečimo uhajanje odpadkov v okolje, kjer privabljajo nove. Če želimo doseči cilje iz SUP direktive, je čimprejšnja uvedba kavcijskega sistema edina pot.”