Avtor: EBM, dne 7. may 2019, 10:05

Kljub lokalnim in vseslovenskim čistilnim akcijam se v naši naravi še vedno nahaja več kot 8.000 divjih odlagališč oz. za 92 olimpijskih bazenov smeti, ki predstavljajo grožnjo okolju in ljudem. Izkoreniniti to obliko okoljskega kriminala je odgovornost vseh nas. Narava namreč ne more prijaviti divjega odlagališča, to je naloga nas, posameznikov.

Prijave tovrstnih kršitev pogosto povezujemo z zapletenostjo in strahom pred povračilnimi ukrepi. Zato smo se Ekologi brez meja odločili priskočiti na pomoč vsem aktivnim državljanom, ki opazijo nepravilno odlaganje odpadkov in želijo ukrepati. Zeleni telefon je nadgradnja našega projekta Prijavi storilca z namenom posredovanja pri prijavah divjih odlagališč. Vsem posameznikom smo na info@ocistimo.si ali 040 255 433 na voljo z informacijami o načinih ukrepanja, po potrebi pa prijave na inšpektorate oddamo v imenu društva. V takih primerih poskrbimo tudi za spremljanje delovanja inšpektoratov in pritisk nanje

Intenzivno in ažurno bdenje nad reševanjem teh okoljskih izzivov pa terja precej časa in našemu društvu povzroča nezanemarljive stroške. Podprite nas, mi pa bomo poskrbeli, da bo prav vsako prijavljeno divje odlagališče dobilo svoj epilog. Hvala!