Problem

Leta 2010 je bilo poznavanje pomembnosti ločeno zbranega papirja sicer visoko, a se ga je še vedno premalo tudi dejansko zbralo ločeno. Hkrati se je na več področjih v družbi kazala socialna stiska.

Cilji in aktivnosti

  • organizirano zbiranje starega papirja po celi državi za vse, z brezplačnim odvozom
  • doniranje zbranih sredstev v dobrodelne namene

Naši uspehi

  • 50.751 € podarjeno v dobrodelne namene (v vseh treh letih skupaj): pomoč pri gradnji družinske hiše, zgrajen izobraževalni center v Malaviju, sofinancirane malice in dejavnosti za osnovnošolske otroke, obnova planinskih poti
  • 797 t zbranega starega papirja (v vseh treh akcijah skupaj)

Partner projekta: Dinos.

Trajanje projekta

2011, 2012 in 2014