Problem

Razlog za projekt je težek 131.800 ton. Toliko pridelamo odpadne hrane v Sloveniji na leto. V celotni prehranski verigi - od vil do vilic.

Cilji in aktivnosti

  • vzpostavitev nacionalne platforme za Slovenijo brez zavržene hrane
  • izvedba vseslovenske raziskave o navadah ravnanja z zavrženo hrano
  • priprava dnevnika za spremljanje zavržkov v gospodinjstvih in orodij za zmanjševanje njihovih količin
  • pregled ravnanja z zavrženo hrano v šolah in vrtcih

Naši uspehi

  • izvedena raziskava na vzorcu 933 posameznikov
  • uspešno povezovanje deležnikov 'od vil do vilic'
  • 100 medijskih objav o projektu

Projekt je bil delno financiran s strani Finančnega mehanizma EGP in Norveške, Sklada za NVO.

Trajanje projekta

1.3. 2014 - 30. 9. 2015