Problem

Odrasel prebivalec Slovenije naj bi na leto v povprečju porabil med 130 in 150 plastičnih vrečk. Te po končani uporab, ki običajno ni daljša od 30 minut, največkrat končajo med mešanimi odpadki. Trenutno se jih reciklira le okoli 4 %. Plastične vrečke se razkrajajo tudi do 1000 let. Grožnjo za naravo ter za zdravje ljudi in živali (predvsem morskih) predstavljajo predvsem zato, ker ostanejo v okolju v obliki mikrodelcev v vodi in zraku. Izdelane so iz neobnovljivih surovin, kot sta nafta in zemeljski plin.

Cilji in aktivnosti

  • preko umetnosti opozoriti na problem prekomerne uporabe in nepravilnega ravnanja s plastičnimi vrečkami
  • izvedba raziskave o rabi plastičnih vrečk
  • podati predlog Zakona o omejevanju uporabe nakupovalnih vrečk

Naši uspehi

  • leta 2010 je bil projekt izmed vseh prijavljenih projektov v Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov izbran med prve tri
  • 1.400 razdeljenih vrečk za večkratno uporabo
  • problem plastičnih vrečk postane viden in poznan širši javnosti

Trajanje projekta

2010 - 2016

Gradiva